Meldingen grensoverschrijdend gedrag en lang aanslepende tuchtprocedure: reactie rector Rik Van de Walle

(02-02-2022) "Aan de UGent werden belangrijke stappen gezet in het behandelen van zaken die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben maar we zijn er nog niet".

Reactie Rik Van de Walle, rector van de UGent:

 We willen uitdrukkelijk ons medeleven betuigen aan alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. We willen hen ook oproepen om helemaal op hun voorwaarden, hun verhaal te doen.

Als studenten een melding willen doen bij het Trustpunt van de UGent moeten ze geen studentennummer ingeven. De vertrouwenspersonen van Trustpunt kennen de identiteit van de melders. Maar die info (en alles wat studenten en personeelsleden aankaarten bij vertrouwenspersonen) wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bijgevolg met niemand gedeeld, tenzij de student daar expliciet de toelating voor geeft. Studenten worden daartoe uiteraard nooit onder druk gezet. Er kunnen dus anonieme meldingen gedaan worden.

Bij de studentenpsychologen van de UGent wordt sinds kort wel om een studentennummer gevraagd met het oog op het online vastleggen van een afspraak. Onze psychologen respecteren het beroepsgeheim. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens van de student in kwestie.

We hebben aan de UGent belangrijke stappen gezet in het behandelen van zaken die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Maar we zijn er nog niet, zoveel is duidelijk. Een gedragscode, studentenpsychologen, vertrouwenspersonen en een meldpunt hebben is één zaak.  Een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag mogelijk is ten gronde veranderen, is een andere zaak en blijkt heel wat moeilijker te zijn.

Het is absoluut zo dat in de zaak van de informaticastudente de meldster onredelijk lang heeft moeten wachten op antwoorden op haar terechte vragen. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden.

Wat de behandeling van de melding in kwestie betreft moet het advies van de Tuchtcommissie nog uitgeschreven worden. De procedure is dus nog niet ten einde. Dat de studente eind vorig jaar te horen kreeg dat de assistent een passende sanctie had gekregen, was bijgevolg fout en had niet mogen gebeuren. Op dat ogenblik moest minstens de nuance toegevoegd zijn dat de Tuchtcommissie haar advies nog diende te finaliseren en dat de procedure nog niet ten einde was. Er is inmiddels bij de Tuchtcommissie op aangedrongen om haar werkzaamheden op zeer korte termijn af te ronden.