Rector en experten roepen op tot zorgzaamheid

(24-09-2020) Rector Rik Van de Walle richt zich, samen met experten van de UGent en het UZ Gent, in de nasleep van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september nogmaals tot de UGent-studenten.

Beste studenten

In een eerder bericht werd jullie meegedeeld dat de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 23 september geen aanpassingen aan het UGent-coronabeleid tot gevolg heeft. Wat dat UGent-coronabeleid precies inhoudt, kan je nalezen op onze overzichtspagina: www.ugent.be/nl/actueel/coronamaatregelen. (mei 2023 - noot van de redactie: deze pagina werd intussen offline gehaald)

Een aantal beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad heeft echter wél impact op hoe jullie als studenten onderling en thuis met jullie ouders, familie, vrienden … het sociale leven organiseren. Met wat de wetenschap nu weet over het coronavirus en COVID-19, kunnen we stellen dat jullie als actieve en veelal kerngezonde jongeren een eerder beperkt risico lopen om ernstig ziek te worden. Maar we weten ook dat er net via jullie leeftijdsgroep heel veel kans is op verspreiding van het virus – ook naar personen uit jullie onmiddellijke omgeving waar het risico op ernstige besmetting en ziekte wél zeer hoog is.

Wij willen jullie dan ook oproepen om als echte UGent’ers ook in die situaties steeds te ‘durven denken’. Aangezien jullie nu meer contacten hebben binnen jullie generatie, raden we jullie sterk aan om de nodige afstand te houden bij contacten met de oudere generaties thuis. Dit geldt zowel voor studenten die dagelijks over en weer pendelen als voor kotstudenten die in het weekend naar huis gaan. Blijf de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te beperken dus nauwgezet naleven en opvolgen, en ga verstandig om met de mogelijkheden tot sociale interactie die jullie geboden worden. Houd voldoende afstand, was regelmatig je handen, beperk je sociale contacten, blijf thuis als je ziek bent en laat je zo nodig testen op COVID-19.

Door met zijn allen samen zo zorgzaam mogelijk te zijn, niet alleen binnen maar ook buiten de UGent, houden we het veilig. Voor onszelf én voor onze naasten.

Vriendelijke groet,

Rik Van de Walle, rector UGent
Piet Hoebeke, decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
Frank Vermassen, hoofdarts UZ Gent
Steven Callens, diensthoofd Algemene inwendige ziekten & infectieziekten, UZ Gent
Marie-Angélique De Scheerder, staflid Algemene inwendige ziekten & infectieziekten, UZ Gent
Linos Vandekerckhove, staflid Algemene inwendige ziekten & infectieziekten, UZ Gent
Caroline Van Geyt, stafmedewerker Strategische beleidscel, UZ Gent