Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe herkozen als rector en vicerector UGent

(05-05-2021) Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe werden in de eerste stemronde van de verkiezingen herkozen als (vice)rector van de Universiteit Gent.

Om verkozen te worden moest het duo de meerderheid van de stemmen behalen bij drie van de vier kiesgroepen: de professoren, het assisterend academisch personeel, het administratief en technisch personeel, en de studenten. Dat doel werd ruimschoots behaald.

Van de professoren kregen de huidige rector en vicerector 77,8% van de stemmen, het assisterend academisch personeel gaf hun 79,5 % van de stemmen, van de administratief en technisch medewerkers stemden 87,1 % voor en studenten gaven hun 37,7 % van de stemmen.

De UGent-gemeenschap geeft de huidige rector en vicerector  hiermee een duidelijk mandaat om in september aan een tweede ambtstermijn te beginnen.

RikIk heb de voorbije jaren alles gegeven wat ik in mij heb om een goede rector van een fantastische universiteit te kunnen zijn. Zeer velen hebben daarbij geholpen, elke dag opnieuw. Samen met Mieke ben ik trots op wat we gerealiseerd hebben. Dat dit alles gewaardeerd wordt door heel wat UGent’ers stemt mij erg gelukkig. We hoopten op wat meer stemmen bij de studenten en zullen de komende maanden samen met hen nagaan wat beter kan, binnen de marges van wat haalbaar is. Het resultaat dat we behaalden binnen elk van de personeelscategorieën is ronduit schitterend, en beter dan ik had durven denken. Ik put uit de globale verkiezingsuitslag moed en goesting om ook in de komende jaren een goede rector te willen zijn.”
Rik Van de Walle, rector

Conform het decreet is het de raad van bestuur van de UGent die de rector en de vicerector van de UGent formeel benoemt en hiervoor vijf dagen de tijd heeft. De raad van bestuur komt daarvoor overmorgen samen, op vrijdag 7 mei 2021. Het nieuwe mandaat van rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe start op 1 oktober 2021 en duurt tot 30 september 2025.

Mieke“Verkiezingen betekenen toch altijd even met een bang hart afwachten wat de resultaten zullen geven, maar het is moeilijk onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben met de “grote onderscheiding” die we gekregen hebben van het UGent-personeel.Rik en ik hebben de afgelopen jaren bewezen een goed draaiend team te zijn. Dit resultaat betekent duidelijk dat we door de medewerkers van de UGent beloond worden voor vier jaar hard werken, dat men gelooft dat we de dingen ook doen die we beloven te doen en dat we het programma dat we aan hen voorgelegd hebben, zullen waarmaken. Het resultaat bij de studenten valt natuurlijk tegen en we zullen in de komende periode proberen uit te zoeken waar dat aan ligt. Niettemin kijk ik ten volle uit naar de volgende vier jaar als vicerector om samen met Rik ten dienste te staan van álle UGent'ers, van alle medewerkers en alle studenten. Dat verbinden van de hele UGent-gemeenschap, of die nu wel of niet voor ons gestemd hebben, is iets waar we ons blijvend zullen voor inzetten".
Mieke Van Herreweghe, vicerector

Rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe leiden de UGent sinds 1 oktober 2017.

Meer informatie

Persdienst UGent
T 09 264 82 76/78
M 0472 96 82 81