Studenten aan de UGent halen in eerste semester betere resultaten en haken minder af dan in andere jaren tijdens de examenperiode

(08-02-2021) Aan de UGent slaagde een hoger percentage studenten voor alle examens van het eerste semester (47,8%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (44,7%).

Het effect is nog sterker bij de eerstejaarsstudenten: ook zij scoren beter dan vorig jaar (24,5% slaagt voor alle vakken van het eerste semester dit jaar tegenover 20,1% vorig jaar). 

Rik Van de Walle: “Globaal gezien doen de studenten het een stuk beter in vergelijking met de examens van januari 2020 én in vergelijking met eerdere academiejaren.  Wat bovendien een opvallende en geruststellende vaststelling is: voor alle vakken en opleidingen samen waren er meer aanwezigen op de examens dan de voorbije jaren. Zelfs de eerstejaarsstudenten tekenden meer dan anders present.”

Het percentage studenten dat slaagde voor alle vakken van het eerste semester, ligt het voorbije semester aan de UGent zelfs hoger dan in de vier voorgaande jaren.

Rik Van de Walle: “We kunnen niet met zekerheid zeggen wat precies aan de basis hiervan ligt maar het staat natuurlijk wel vast dat studenten de voorbije maanden veel minder dan anders studentenactiviteiten konden organiseren, hobby's konden beoefenen, culturele evenementen konden bijwonen, enz. Studenten geven zelf aan het gevoel te hebben dat ze maandenlang in een blokmodus leefden. Dat is vanzelfsprekend niet louter positief te noemen. Het gebrek aan sociaal contact is zwaar en weegt op hun mentale welzijn. De focus op hun opleiding heeft zeker bijgedragen tot de goede resultaten van onze studenten. Het voorbije semester liep het onderwijs op afstand ook beter: zowel lesgevers als studenten vonden online én on campus beter hun weg. Maar daarnaast moeten we toch ook de nodige aandacht hebben voor het mentale welzijn van onze studenten.”

Ook op vakniveau zet de trend van de betere resultaten zich voort.  De universiteit telt de voorbije examenperiode meer vakken met een hoger percentage geslaagden. Dat effect tekent zich opnieuw sterker af bij de eerstejaarsstudenten.

Rik Van de Walle: "Er werd mij in de aanloop naar de examens soms gevraagd waarom ik niet opnieuw expliciet en publiek opriep tot mildheid. Ik heb dit niet gedaan omdat we ervan overtuigd waren dat onze lesgevers in het voorbije semester zeer kwaliteitsvol onderwijs hebben verstrekt en de studenten geen leerachterstand hebben opgelopen. De examenresultaten bevestigen dit: de lesgevers en de studenten hebben het uitstekend gedaan."

Meer info

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81