UGent richt 3000 extra studieplaatsen in, onder meer in Flanders Expo & de Ghelamco Arena

(21-08-2020) Voor de opleidingen met weinig practica, waar er dus minder gelegenheid is om elkaar in kleine groepen on campus te ontmoeten, voorziet de UGent voor de nieuwe studenten een study-OO (Study Online On Campus).

Een study-OO is een studieplek in Gent waar men op vaste momenten samen kan studeren. Hier kunnen nieuwe studenten samen online interactieve lessen volgen, samenwerken aan opdrachten, oefeningen en voorbereidingen maken.

In totaal worden door de UGent een 60-tal study-OOs ingericht, waarin telkens 20 tot 50 studenten een plaats zullen krijgen. In de study-OOs zullen ze begeleid worden door een studiecoach.

De study-OOs zijn er voor studenten die voor het eerst naar de universiteit komen, maar ook voor schakelstudenten (studenten die een opleiding aan een hogeschool achter de rug hebben en via een schakelprogramma aan de universiteit starten) en internationale masterstudenten die nieuw zijn aan UGent. studyoos looplijnen

“De nieuwe studenten zullen 3 tot 4 halve dagen in een study-OO terechtkunnen. Gecombineerd met de lessen die ze on campus hebben, zullen ze zo regelmatig met elkaar en met de lesgevers in interactie gaan. Ze kunnen in de study-OOs online en on campus onderwijs combineren. Een belangrijke rol die de study-OOs vervullen is immers het onderlinge sociaal contact en de interactie met elkaar bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat dit een van de belangrijkste voorspellers is voor het welzijn van studenten én voor hun studiesucces. Het concept hebben we in overleg met de studenten bedacht.” Rector Rik Van de Walle.

Onder meer in de grote galerij rond de Ghelamco Arena, een hal op Flanders Expo en het Urbis-complex in het centrum van de stad zullen studenten welkom zijn in een study-OO. Maar ook in het UGent-complex Rommelaere aan de Bijloke worden extra studieplaatsen gecreëerd. In totaal gaat het om zo’n 2000 extra plaatsen voor nieuwe studenten.

In Flanders Expo richt de UGent het komende academiejaar ook 2 grote leszalen in, samen goed voor een capaciteit van 400 studenten. Ook voor studenten uit de hogere jaren worden extra les- en studieruimtes gecreëerd in de gebouwen van de UGent. Op die manier wordt de capaciteit in totaal uitgebreid met zo’n 3000 plaatsen.

Aangezien de voorziene plaatsen gedeeld worden (3 tot 4 halve dagen per student), zullen in totaal maar liefst 7000 studenten van de extra ruimte aan de UGent gebruik kunnen maken. Op die manier kunnen ze zoveel als mogelijk on campus aanwezig zijn, met inachtneming van de afstandsregels.

Studentenleven

De studentenhomes van de universiteit gaan open onder een aantal bijkomende voorwaarden en de studentenactiviteiten worden in overleg met de studenten beoordeeld en geëvalueerd, zodat ze op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De studentenresto’s zullen volgend jaar take-away maaltijden verzorgen om zoveel mogelijk studenten te kunnen bedienen.

Online inschrijvingen

Nieuwe studenten komen sinds deze zomer niet naar het Ufo om in te schrijven voor het nieuwe academiejaar aan de UGent. Hun inschrijving verloopt dit jaar voor het eerst helemaal online. Die beslissing werd genomen lang voor er sprake was van de coronacrisis en komt de universiteit nu erg goed uit.

Meer info

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81