UGent hertekent universitaire campussen in ambitieus toekomstplan

(23-09-2022) De Universiteit Gent werkt aan een langetermijnvisie waarbij de 11 faculteiten ondergebracht worden in 3 clusters.

De 3 universiteitsclusters zouden tegen 2050 op één virtuele as liggen van het centrum van de stad Gent over Campus Sterre en het UZ Gent tot het zuiden van Gent. Enkele traditionele universiteitscampussen worden losgelaten.

Met de langetermijnvisie wil de Universiteit Gent de infrastructuur herdenken in functie van de uitdagingen die er in de komende decennia aankomen. Concreet zullen telkens 4 faculteiten (of in sommige gevallen: een specifiek deel van een faculteit) per cluster gegroepeerd worden.

Rector Rik Van de Walle: "We willen die 3 zones omvormen tot duidelijke campussen, waar gebouwen op een betekenisvolle manier met elkaar worden verbonden, waar er veel groen is, waar studenten en medewerkers op een duurzame manier kunnen denken, leren, en samenwerken. Waar studenten kunnen wonen. Waar functies met elkaar verbonden zijn: les volgen, onderzoek doen, werken en samenwerken."

De invoering van deze visie zal de komende jaren gepaard gaan met aanhoudend overleg op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. De nodige vergunningen om dit plan te kunnen uitvoeren zijn immers cruciaal en talrijk. Met het oog daarop start de UGent op korte termijn overleg op met zowel de lokale als Vlaamse overheid.

Van een 20-tal verspreide campussen naar 3 universiteitsclusters

  • De stadscluster ligt in het centrum van Gent met de faculteiten Recht en Criminologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte en de vakgroep Architectuur en Stedenbouw.
  • De middencluster situeert zich rond de Sterre en het UZ Gent met de faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
  • De zuidcluster strekt zich uit in het zuiden van de stad vanaf de campus Ardoyen in Zwijnaarde met de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Economie en Bedrijfskunde, Bio-ingenieurswetenschappen tot de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke.

Dit betekent dat campus Coupure (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), campus Dunant (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), campus Schoonmeersen (de UGent-activiteiten), campus Heide (deeltje van faculteit Diergeneeskunde), campus Mercator (deeltje van faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en campus Rommelaere (momenteel geen invulling) tegen 2050 worden verlaten.

De onderzoeks- en onderwijsactiviteiten die plaatsvinden op deze campussen of in deze gebouwen krijgen een nieuwe plek. Gebouwen die worden verlaten kunnen in concessie of erfpacht worden gegeven aan een externe partij, of verkocht worden.

Naar een duurzame universiteit met meer gedeelde faciliteiten

Met de langetermijnvisie zet de universiteit de krijtlijnen uit van keuzes die nu én in de nabije toekomst gemaakt moeten worden. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening staan als kerntaken van de UGent centraal. Ook op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering zijn de uitdagingen én de kansen groot. Het plan laat toe hier optimaal op in te spelen. De Universiteit Gent zet onder meer in op gedeelde faciliteiten binnen de kerncampussen, om op die manier een kwaliteitsvolle, duurzame en compacte universiteit te realiseren.

Rector Rik Van de Walle: "Samenwerking tussen onderzoekers met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertises leidt tot onderzoek op het scherpst van de snee. Het model van de drie clusters, met open gebouwen en ruimte voor toevallige ontmoetingen, moet dat soort onderzoek vergemakkelijken. We willen nog meer gedeelde onderzoeksinfrastructuur en nog meer synergie tussen onderzoeksdomeinen realiseren."

Deze visie staat voortaan centraal bij elke beslissing over het UGent-patrimonium. Elk bouwproject of renovatieplan zal eraan getoetst worden.

Meer info

Persdienst UGent
M 0472 96 82 81