Levenslang leren dichterbij: UAntwerpen, UGent en VUB richten Nova Academy op

(30-06-2021) UAntwerpen, UGent en VUB gaan samenwerken op vlak van levenslang leren en richten hiervoor Nova Academy op. Hiermee willen de universiteiten het levenslang leren in Vlaanderen versterken onder het motto “Bringing Learning to life”.

De drie universiteiten zullen samen verschillende gemeenschappelijke (opleidings-)initiatieven uitbouwen. Het eerste resultaat daarvan is de lancering van een gemeenschappelijk platform voor levenslang leren waarop het aanbod van de drie universiteiten doorzoekbaar wordt gemaakt en gecommuniceerd naar iedereen die wil bijleren. De rectoren Rik Van de Walle (UGent), Herman Van Goethem (UAntwerpen) en Caroline Pauwels (VUB) maakten dat vanochtend op een live-persconferentie bekend.

Op het gemeenschappelijke platform voor levenslang leren staan alle opleidingen, lezingen en studiedagen die bij de universiteiten kunnen worden gevolgd als bij- of nascholing. Het gaat zowel over eenmalige initiatieven, korte modules, langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.

De alliantie tussen de UGent, UAntwerpen en VUB opent nieuwe perspectieven voor het hoger onderwijs in België, maar is ook een meerwaarde op internationaal niveau. Het doel van het platform Nova Academy is om alumni en burgers voortdurend te blijven meenemen in ontwikkelingen binnen hun domein of nieuwe domeinen te laten ontdekken, en zo bij te dragen aan de noden van de maatschappij. Levenslang leren kadert in de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering en is ook op Europees vlak een belangrijke doelstelling in ‘the Higher European Education Area’. Het heeft als belangrijkste doel om iedereen de kans te geven levenslang bij te leren, zowel binnen hun eigen domein als daarbuiten.

Elk van de drie universiteiten organiseert vandaag al bijscholingen die binnen levenslang leren vallen. Het gaat dan onder meer over postgraduaten, permanente vormingen, lang- en kortlopende opleidingen en lezingen en studiedagen. Het bestaande aanbod aan elke universiteit blijft behouden, maar wordt tegelijk geïnventariseerd, verdiept en uitgebreid.

De vraag naar toegankelijke opleidingen voor levenslang leren bestaat al heel lang. Met de oprichting van Nova Academy komen de drie universiteiten daaraan tegemoet. Daarnaast werken de drie universiteiten aan nieuwe opleidingsinitiatieven en gemeenschappelijke micro-credentials.

Verdieping en uitbreiding

Naast het gezamenlijk platform Nova Academy bouwen de universiteiten ook nieuwe (opleidings-)initiatieven uit: flexibele opleidingsvormen en passende onderwijsactiviteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technologieën voor online onderwijs, lesopnames, livestreams en blended learning.  Op die manier wordt zo veel mogelijk meerwaarde gerealiseerd in het kader van levenslang leren.

Onder Nova Academy zal het aanbod levenslang leren ook worden verruimd en opengetrokken. De reikwijdte van het project blijft niet beperkt tot het post-initiële onderwijs. Inspelend op de evoluties die momenteel zowel op Vlaams als op Europees niveau gebeuren, wordt een aanbod micro-credentials ingericht. Via micro-credentials kunnen inhoudelijk samenhangende opleidingsonderdelen en deeltijdse trajecten uit de bachelor- en masteropleidingen samengebracht worden binnen het aanbod levenslang leren. Nova Academy zal voluit deze kaart trekken. Het initiële aanbod van de universiteiten bevat immers tal van relevante combinaties van opleidingsonderdelen die ze aan lerenden kan aanbieden en kan aanvullen met zowel verbredende als gespecialiseerde postinitiële opleidingen, lezingen en studiedagen.

Caroline Pauwels, rector VUB:

Er is een groot aanbod levenslang leren aan de verschillende instellingen, maar dat is versnipperd. Met Nova Academy willen we één overkoepelend informatiekanaal aanbieden aan onze doelgroep van alumni, dat boven de bestaande kanalen staat. Hierdoor wordt het gezamenlijke aanbod gestructureerd weergegeven en doorzoekbaar maakt. Het is een mooie kans om ons partnerschap te versterken en samen aan iets waardevols te bouwen”.

Rik Van de Walle, rector UGent:

“Inzetten op levenslang leren is een absolute prioriteit voor onze alliantie. Het leren stopt niet als het diploma behaald is; in de technologisch snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van zijn of haar competenties. Universiteiten hebben een belangrijke maatschappelijke rol en net daarom moeten we hier blijvend op inzetten”.

Herman Van Goethem, rector UAntwerpen:

Levenslang leren is zowel een uitdaging als een kans voor het toekomstgericht hoger onderwijs. Met deze alliantie gaan we aan de slag om een beleidskader te creëren voor levenslang leren en geven we samen vorm aan een centrale organisatiestructuur rond het thema. Om zo veel mogelijk alumni te bereiken werken we met verschillende interessegebieden, zoals gezondheidswetenschappen en psychologie, recht, wetenschappen, (bio-) ingenieurswetenschappen, kunst en cultuur, enzovoort”.

Over Nova Academy

Voor de scope van dit project definiëren we levenslang leren als volgt: het geheel van na- en bijscholingen die de drie universiteiten organiseren buiten de bachelor- en masteropleidingen, de master-na-masteropleidingen en de doctoraatsopleiding. Het gaat meer bepaald over de postgraduaten, permanente vormingen, lang- en kortlopende opleidingen, micro-credentials en lezingen en studiedagen.

Info

https://nova-academy.be/

Persrelaties UGent: Stephanie Lenoir, stephanie.lenoir@ugent.be,  0472-96 82 81

Persrelaties UAntwerpen: Peter De Meyer, peter.demeyer@uantwerpen.be, 0476-20 07 54

Persrelaties VUB: Sicco Wittermans, sicco.wittermans@vub.be, 0473-96 41 37