UGent blijft eerste Belgische universiteit in de Academic Ranking of World Universities

(15-08-2023) De Universiteit Gent is voor het 14e jaar op rij de hoogst gerangschikte Belgische universiteit in de Academic Ranking of World Universities. De UGent staat dit jaar op de 84e plaats in deze lijst van ruim 2500 onderzoeksinstellingen wereldwijd.

In 2010 kwam de UGent als eerste Belgische universiteit de top 100 binnen van de zogenaamde Shanghai Ranking (toen op plaats 90) en is sindsdien ook onafgebroken de hoogst genoteerde universiteit van het land.

Zoals voorgaande jaren heeft de Universiteit Gent haar positie in deze ranking vooral te danken aan haar grote aantal wetenschappelijke publicaties. Ook de aanwezigheid van wetenschappers die heel vaak door anderen geciteerd worden en het aantal publicaties in de toptijdschriften Nature en Science dragen daartoe bij.

De ranking van de universiteiten wordt aangevoerd door Harvard University, Stanford University en MIT, alle drie uit de VS.

Over de Shanghai Ranking

Sedert 2003 wordt jaarlijks een Academic Ranking of World Universities (ARWU) opgesteld. In deze ranking werden dit jaar meer dan 2500 hogeronderwijsinstellingen met elkaar vergeleken, waarvan de 1000 beste gepubliceerd worden in de ranglijst.
ARWU gebruikt zes objectieve indicatoren om werelduniversiteiten te rangschikken, waaronder het aantal Nobelprijswinnaars, het aantal wetenschappers dat frequent geciteerd wordt en het aantal artikelen gepubliceerd in tijdschriften van Nature en Science.

Over rankings

De positie in een ranking hangt sterk af van de gekozen parameters, het gewicht dat eraan wordt toegekend, de statistische methode voor de verwerking van deze data, en de betrouwbaarheid van de brondata. Door bv. parameters te wijzigen of een ander gewicht eraan toe te kennen, kan je al snel om het even welke rangschikking onderuit halen. Een belangrijk aandachtspunt voor deze ranking is het gebruik van indicatoren gebaseerd op absolute aantallen, waardoor grote instellingen een betere score behalen. Daarnaast ligt de nadruk van deze ranking vooral op onderzoeksparameters waardoor de andere deelaspecten van hogeronderwijsinstellingen (onderwijs, economische en sociale impact, …) niet gemeten worden.

Info

www.shanghairanking.com