UGent kiest voor eerlijke ICT, sluit zich aan bij Electronics Watch

(07-05-2021) De UGent en Stad Gent sluiten zich samen aan bij Electronics Watch, een internationale organisatie die ijvert voor betere arbeidsomstandigheden in het productieproces van elektronica.

Je staat er misschien niet bij stil, maar de kans is groot dat jouw laptop of smartphone gemaakt is in arbeidsomstandigheden die niet ok zijn. Aan de UGent zetten we in op duurzaamheid en mensenrechten. Na inspanningen bij de aankoop van verschillende producten kijken de UGent en Stad Gent nu richting de ICT-leveranciers. Daarbij is aandacht voor de productieomstandigheden van ICT-materiaal een belangrijk element en kijken we hoe dat in de toekomst beter kan. De aansluiting bij Electronics Watch vormt daarbij een garantie dat we met een deskundige partner in zee gaan.

Waar worden onze computers gemaakt?

De UGent maakt al langer werk van duurzaam aankoopbeleid en dat stopt niet bij het toepassen van circulaire strategieën of het gebruik van labels rond eerlijke handel. Samen met Stad Gent willen zij graag verder gaan en in dialoog met leveranciers te weten komen waar producten vandaan komen en hoe die geproduceerd worden. Een moeilijke oefening, ook voor ICT-materiaal. Want maar al te vaak worden we geconfronteerd met een gebrek aan transparantie, mensonwaardige werkomstandigheden en onduidelijkheid over hoe het beter kan.

“Wat we hier in Gent aankopen, heeft een impact op levens ergens anders. Daar zijn we ons van bewust als publieke aankoper. We leggen dus niet alleen de nadruk op ecologische criteria in ons aankoopbeleid maar we willen ook dat die in de juiste omstandigheden gemaakt worden. We kiezen voor TCO-gecertificeerde toestellen en starten een dialoog op met de leverancier om eventuele risico’s op mensenrechtenschendingen af te wenden. Electronics Watch zal ons begeleiden in dit verhaal.” 

Mieke Van Herreweghe – vicerector UGent en voorzitter commissie duurzaamheidsbeleid en commissie mensenrechtenbeleid en dual use onderzoek

Ervaren partner

De UGent en District09, de ICT-partner van Stad Gent, sluiten zich aan bij Electronics Watch. Deze onafhankelijke organisatie monitort de arbeidsomstandigheden in alle stappen van het productieproces. Daarnaast brengt Electronics Watch inkopers uit de publieke sector samen en ondersteunt het hen in hun zoektocht naar faire elektronica. Zo stimuleert het collectieve actie door aankopers uit de publieke sectors samen te brengen en daardoor de potentiële marktimpact te vergroten.

Electronics Watch gaat niet alleen in dialoog met ICT-leveranciers, ze doen ook uitgebreid onderzoek naar de werkomstandigheden in ICT-producerende landen. De grootste sterkte zit in het systeem van ‘worker-driven monitoring’, waarvoor het samenwerkt met een netwerk van lokale monitors (vaak lokale vakbonden en NGO’s).  Dit systeem stelt risico’s voor arbeiders –eerder dan risico’s voor bedrijven– centraal, en geeft arbeiders een actieve rol in de verificatie: ze krijgen inzicht in monitoringrapporten; krijgen vormingen omtrent hun rechten; en worden actief betrokken bij correctieve acties na vastgestelde problemen. Dit systeem slaagt erin om een realistischer beeld scheppen van de situatie op het terrein, en als dusdanig de problemen identificeren die er echt toe doen voor gewone arbeiders. Dat zorgt er voor dat het gesprek met de ICT-leveranciers niet bij loze beloftes blijft en er concrete verbeteringen gevraagd kunnen worden. Voor Electronics Watch is dit niet de eerste samenwerking op Vlaamse bodem, ook het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid werkt al samen met hen.

“But we are proud to have District09 (the city of Ghent) and the University of Ghent on board, they are the first local authority and university in the region of Flanders to affiliate. Together with the many other affiliates in Europe we are looking forward to exchange knowledge and working together.”

Björn Claeson – directeur Electronics Watch

Meer info?

UGent

Electronics Watch