UGent zet in op telewerk en digitale lesvormen

(11-03-2020) Gisterenavond maakte de overheid bekend dat ze aanbeveelt om situaties waarbij veel mensen samenkomen te vermijden.

De overheid wil de contacten tussen potentieel besmette en gezonde personen verminderen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. De UGent volgt die aanbevelingen strikt op. 

De universiteit past daarom met onmiddellijke ingang het thuiswerken maximaal toe en wil maximaal de omslag maken naar digitale lesvormen:

“Zowel voor als tijdens het rectorenoverleg van 10 maart heb ik experten geconsulteerd omdat de stem van de onderzoekers en de wetenschap voor mij in dit debat primeert. Ik heb van alle experten vernomen dat de coronaproblematiek zeer ernstig moet worden genomen. Om die reden roept de UGent haar personeelsleden op om maximaal in te zetten op telewerk. Wat de onderwijsactiviteiten betreft zullen we de komende dagen maximaal de omslag maken naar digitale lesvormen. We vragen de UGent-lesgevers om zich maximaal voor te bereiden op die omschakeling. De geplande UGent-evenementen en de studentenactiviteiten inventariseren we. Per activiteit nemen we een beslissing omtrent de vraag of de activiteit kan plaatsvinden. Als een activiteit kan doorgaan, bekijken we welke extra maatregelen eventueel moeten worden genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.” Rector Rik Van de Walle.

Meer informatie over de principes van telewerken vind je op: https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/telewerken.