Coronacrisis legt motivatie van studenten verpleegkunde voor de job sneller dan ooit bloot

(16-06-2020) Een studie van het UZ Gent en het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) van de UGent tijdens de coronacrisis toont dat studenten verpleegkunde sneller dan ooit weten of ze effectief in het beroep willen stappen.

82% van de studenten is tevreden met studiekeuze, 12% denkt na over heroriëntering en 6% haakt af

‘Willen we op termijn meer studenten verpleegkunde, dan is jobzekerheid niet voldoende als argument. Het is minstens even belangrijk om hun motivatie en veerkracht te behouden,’ zegt Veerle Duprez van het UCVV. 

Gezondheidscrisis schept duidelijkheid

Studenten verpleegkunde ervoeren tijdens de coronacrisis een moeilijke combinatie van afstandsonderwijs en stages in bijzondere omstandigheden. Zo kwamen ze al snel te weten of ze gemotiveerd zijn voor het beroep van verpleegkundige. De studie van het UCVV toont dat ook in deze gezondheidscrisis studenten verpleegkunde achter hun beroepskeuze staan:
- 76 procent van de studenten is gemotiveerd voor de job. Ze vinden hun studie persoonlijk belangrijk en interessant.
- 90 procent trots is op hun studie verpleegkunde.
- 82 procent tevreden is met hun keuze om voor deze job te studeren

Bevestiging of twijfel

'COVID-19 is een unieke ervaring om als student verpleegkunde en bijna afgestudeerde mee te maken. Het doet me goed om te weten dat ik het ook effectief kan.'
'Ik ben blij dat ik een verschil kan maken voor de patiënten, hen nabijheid kan bieden na het wegvallen van hun contacten.'

Toch zijn er ook studenten die tijdens de coronacrisis twijfelden. 12 procent van de studenten denkt na over heroriëntering. 6 procent heeft tijdens de crisis beslist om uit de opleiding te stappen.

'Een opleiding verpleegkunde start je best vanuit een intrinsieke interesse voor het beroep,' licht Veerle Duprez toe. 'Economische beweegredenen of jobzekerheid zijn niet voldoende. Studenten met die laatste drijfveer zien we nu sneller afhaken.'

Motivatie hoog houden

'Dus,' zo vult Branko Vermote, motivatiepsycholoog en onderzoeker Universiteit Gent, aan, 'voldoende aandacht voor goed gemotiveerde studenten is belangrijk. Uit de studie blijkt dat studenten hun veerkracht en motivatie behouden of zien toenemen wanneer ze zich competent voelen, verbondenheid ervaren met hun medestudenten en lesgevers, inspraak krijgen en voorbereid aan de slag gaan in de praktijk.'

Stages goed voorbereiden en begeleiden

De onderzoekers zagen tijdens de crisis dat een op twee studenten een stage deed waar hij of zij pal achterstond. Studenten die overtuigd startten aan de stage, konden zo de meerwaarde voor hun beroepskeuze ervaren. Studenten voelden zich ondersteund, bekwaam en hadden het gevoel van keuze. Toch voelde 12 procent zich gedwongen om een stage aan te vatten. Deze stagementoren boden minder ondersteuning, maar ook de studenten zelf maakten zich zorgen over hun bekwaamheid in deze uitzonderlijke omstandigheden.

De coronacrisis bood studenten die stage liepen de unieke kans om te ervaren hoe belangrijk zij als beroepscategorie zijn. 'Stage-instellingen die ook in deze periode inzetten op een sterke begeleiding, zorgen er mee voor dat we competente verpleegkundigen afleveren die met volle goesting in het werkveld stappen,' besluit Simon Malfait, verpleegkundige en verplegingswetenschappen in het UZ Gent.

Studie

De studie kwam tot stand in samenwerking met de unit Ontwikkelingspsychologie van de UGent. De enquêtes werden afgenomen bij 1.079 studenten verpleegkunde of 8 procent van alle Vlaamse verpleegkundestudenten tussen 30 april en 20 mei 2020.

Info

Voor een interview met Veerle Duprez of Simon Malfait, kan je contact opnemen met de persverantwoordelijke van het UZ Gent:
Karlien Wouters
T 09 332 69 02
karlien.wouters@uzgent.be