Vlaamse regering hernieuwt steun voor Universiteit van de Verenigde Naties in Brugge

(07-01-2022) De Vlaamse Regering keurt een nieuwe vijfjarige beheersovereenkomst goed met de Universiteit van de VN en twee Vlaamse universiteiten. Dat in Brugge gevestigde instituut bestudeert de rol van regio’s in een context van meerlagig bestuur.

De Vlaamse regering heeft haar engagement ten aanzien van het Institute on Comparative Regional Integration Studies van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU-CRIS) herbevestigd. Tijdens de ministerraad van 17 december jl. is besloten een tweede beheersovereenkomst goed te keuren tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Universiteit van de Verenigde Naties, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, voor een periode van vijf jaar (2022-2026) waarin een jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro wordt toegekend.

De beslissing volgde op een uitgebreide externe evaluatie van de activiteiten van het instituut tijdens de periode 2016-2021, waarin werd geconcludeerd dat UNU-CRIS een "aanzienlijke" impact had op het beleid op internationaal, nationaal en lokaal niveau en van "grote toegevoegde waarde" was voor het vergroten van de Vlaams/Belgische zichtbaarheid op internationaal niveau.

In het kader van het vierzijdig partnerschap, dat sinds 2016 bestaat, heeft UNU-CRIS zich gepositioneerd als één van de toonaangevende instituten wereldwijd op het vlak van regionale integratie en meerlagig bestuur, door onderzoeksclusters te ontwikkelen die zich richten op belangrijke beleidsterreinen zoals migratie en sociaal beleid, klimaat en natuurlijke hulpbronnen, handel en investeringen, alsook digitalisering.

"We zijn zeer enthousiast dat de Vlaamse regering een nieuwe beheersovereenkomst voor de volgende vijf jaar heeft goedgekeurd", aldus Philippe De Lombaerde, directeur van UNU-CRIS. "Nooit eerder was onze wereld zo onderling verbonden en verweven, en het bestuderen van de interacties tussen de verschillende bestuursniveaus is precies de kern van wat we doen bij UNU-CRIS. Wij fungeren als een brug tussen onderzoek en beleid en onderzoeken de verschillende bestuursniveaus en hoe zij kunnen samenwerken om een aantal van de meest dringende problemen van onze tijd aan te pakken. Het is een rol die we op unieke wijze kunnen spelen, als onderdeel van de VN-familie, dicht bij het hart van een toonaangevende regionale organisatie in Brussel en met sterke banden met vele andere wereldwijd, samen met nauwe banden met Vlaanderen. De komende vijf jaar kijken we ernaar uit om ons onderzoek en onze expertise verder te ontwikkelen en te gebruiken om bij te dragen tot de doelstellingen van de Verenigde Naties."
UNU-rector en ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties, David Malone: “Ondanks de COVID-beperkingen en de daaruitvolgende verstoringen doet UNU-CRIS, waarvan ik het team in oktober jl. in Brugge heb bezocht, geweldig werk met het opstarten van innovatieve programma’s. We vinden het fantastisch dat de Vlaamse regering haar financiële steun voor dit team heeft verhoogd en verlengd voor een periode van vijf jaar.”

Met deze nieuwe beheersovereenkomst wordt het bloeiende en vruchtbare partnerschap tussen UNU-CRIS en haar twee lokale partneruniversiteiten, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, voor nog eens vijf jaar voortgezet, waarbij in twee richtingen expertise en kennis worden uitgewisseld, van het supranationale naar het lokale niveau en omgekeerd. 

Rik Van de Walle, Rector van de Universiteit Gent: “Ik ben erg blij met de resultaten van de externe evaluatie en de beslissing van de Vlaamse Regering, en tegelijkertijd ook erg trots op de bijdrage van de Universiteit Gent aan de verwezenlijkingen van UNU-CRIS. De komende vijf jaar zetten we ons werk binnen dit productieve partnerschap graag verder en bieden we ruimte aan nieuwe onderzoekers om de rangen van UNU-CRIS te versterken. En voor wie er nog aan twijfelt: samenwerken loont. Door de krachten van verschillende onderzoeksgroepen uit Vlaanderen en Brussel te bundelen, maken we echt het verschil in de grote Verenigde Naties-familie. Dat levert niet alleen zichtbaarheid op het hoogste internationale niveau voor onze onderzoekers op, maar versterkt ook het imago en de reputatie van het hele Vlaamse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek!"
Caroline Pauwels, Rector van de Vrije Universiteit Brussel: "De VUB is een trotse partner van UNU-CRIS en van de Universiteit van de Verenigde Naties. Onze samenwerking gaat terug tot het jaar 2000 en is nu, dankzij de Vlaamse Regering, gegarandeerd voor nog eens vijf jaar. De VUB biedt UNU-CRIS niet alleen een voet aan de grond in Brussel, de diplomatieke stad bij uitstek, we hebben ook een gezamenlijke unit van de Brussels School of Governance opgestart rond niet-traditionele diplomatie (UNTRAD) dat zich onder meer toespitst op wetenschapsdiplomatie. Samen met onze collega's van de Universiteit Gent kijken we uit naar een verdieping van onze academische samenwerking met de VN ten voordele van het denken over, debatteren over en vormgeven van mondiaal en regionaal bestuur".

De waarde van UNU-CRIS voor Vlaanderen blijkt duidelijk uit het feit dat de nieuwe beheersovereenkomst is opgenomen in de lijst van belangrijke beleidsbeslissingen van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in 2021.

Over UNU-CRIS

Het Institute on Comparative Regional Integration Studies van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU-CRIS), opgericht in 2001, is één van de onderzoeks- en trainingsinstituten binnen het netwerk van de Universiteit van de Verenigde Naties. UNU is de academische arm van de Verenigde Naties en heeft haar hoofdzetel in Tokio. Een totaal van 16 instituten en programma’s wereldwijd ondersteunen de universele doelstellingen van de VN door middel van onderzoek en capaciteitsontwikkeling. Via UNU worden vooraanstaande experts van over de hele wereld samengebracht om innovatieve en beleidsrelevante kennis te genereren en zo bij te dragen tot een betere toekomst.

De specifieke missie van UNU-CRIS is het creëren van een beter begrip over de processen van regionale integratie en samenwerking. UNU-CRIS is gespecialiseerd in de vergelijkende studie van regionale integratie, het monitoren van processen van regionale integratie wereldwijd en de studie van interacties tussen de verschillende bestuursniveaus. Sinds oktober 2016 werkt UNU-CRIS samen met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent.

UNU-CRIS is een denktank van en voor de VN en is gelinkt aan de VN-organen die zich bezighouden met regionale integratie. Ze werkt in partnerschap met andere instituten en initiatieven met een focus op integratie en samenwerking.

Info

Andrew Dunn
Policy and Communication Officer UNU-CRIS
+32 468 16 14 85
adunn@cris.unu.edu
 
Prof. Carl Devos
Verantwoordelijke UGent in West-Vlaanderen
carl.devos@ugent.be
 
Prof. Luk Van Langenhove
Opdrachthouder Internationale instituten en netwerken VUB
luk.van.langenhove@vub.be