Soria Delva wint Paul van Oye-prijs

(04-01-2024) Soria Delva heeft voor haar doctoraat bij de onderzoeksgroep Algologie van de faculteit Wetenschappen de Paul van Oye-prijs ontvangen.

De Paul Van Oye-prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) voor veldwerk op het gebied van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord.

Soria Delva startte in 2017 haar doctoraatsonderzoek getiteld “Reageren op een opwarmende oceaan: een case study van het bruinwier Dictyota dichotoma”. Het onderzoek had als doel inzicht te verwerven in de kwetsbaarheid van een zeewiersoort die wijdverspreid is in Europa voor oceaanopwarming. Wereldwijd staan mariene ecosystemen onder toenemende druk als gevolg van klimaatverandering. Terwijl de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, nemen de oceanen het grootste deel van de overtollige warmte van de aarde op, wat leidt tot aanzienlijke veranderingen in hun fysische en biochemische eigenschappen. Van deze veranderingen wordt oceaanopwarming beschouwd als een van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit.

Om toekomstige effecten van klimaatverandering op mariene ecosystemen te begrijpen en beperken is het daarom cruciaal om de populaties en soorten te identificeren die hier het meest gevoelig voor zullen zijn. Via een combinatie van modellering en uitgebreide laboratoriumexperimenten bepaalde Soria Delva de kwetsbaarheid van Europese populaties van het bruinwier Dictyota dichotoma. Hierbij lag de nadruk op hun temperatuursgevoeligheid, aanpassingsvermogen, en blootstelling aan stijgende temperaturen.

Uit het onderzoek bleek dat de zuidelijke populaties, specifiek deze in de Middellandse Zee en in de Straat van Gibraltar, risico zullen lopen te verdwijnen onder toekomstige oceaanopwarming. Dit onderzoek, samen met vele andere, benadrukt daarom de nood voor snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen teneinde de kostbare zee-ecosystemen en hun weelde aan soorten te behouden.