Leerstoel Poultry Health Sciences viert vijf jaar baanbrekende prestaties

(06-06-2024) Sinds de oprichting in 2019 heeft de leerstoel, geleid door Professor Gunther Antonissen, opmerkelijke bijdragen geleverd aan zowel onderzoek als onderwijs in de pluimveegezondheidswetenschappen.

De Leerstoel Poultry Health Sciences werd opgericht met als doel het bevorderen van samenwerkingen met nationale en internationale industriële partners, universiteiten en onderzoeksinstellingen gericht op pluimveeonderzoek en -onderwijs. Deze strategische samenwerking tussen de Universiteit Gent en de twee Vlaamse bedrijven, Vetworks en Poulpharm, is de afgelopen vijf jaar zeer succesvol gebleken.

Wereldwijde erkenning

Door samenwerking met tal van nationale en internationale partners is er 9,2 miljoen euro aan financiering verkregen voor wetenschappelijk onderzoek in de pluimveegezondheidswetenschappen. Het onderzoeksteam, geleid door leerstoelhouder Professor Gunther Antonissen, heeft wereldwijde erkenning gekregen voor hun werk. In de afgelopen vijf jaar heeft hun multidisciplinaire onderzoek verschillende gebieden bestreken, waaronder darmgezondheid, mycotoxinen, gastheer-pathogeen interactie, welzijn van pluimvee, antimicrobiële resistentie, hitte-stress en insecten als duurzame alternatieve eiwitbron.

In de afgelopen vijf jaar hebben vier PhD-studenten hun doctoraat succesvol afgerond, drie bevinden zich in de laatste fase van hun onderzoek en vijftien zijn momenteel bezig. Het team van de Leerstoel Poultry Health Sciences is zeer internationaal en bestaat uit leden van tien verschillende nationaliteiten.

Samenwerking met nationale en internationale partners

De leerstoel heeft een nauwe samenwerking met verschillende nationale onderzoeksorganisaties zoals het Vlaams Onderzoeksinstituut voor Landbouw, Visserij en Voedsel, het Proefbedrijf Pluimvee, KU Leuven, IMEC, VIB en Inagro, evenals met tal van internationale academische en industriële partners.

Daarnaast bestaan er uitgebreide samenwerkingen en onderzoeksprojecten opgezet in het Globale Zuiden, gericht op problemen zoals mycotoxinen, antimicrobiële resistentie, pluimvee managementstrategieën, nematoden, insecten als alternatieve eiwitbronnen en pluimveegezondheidswetenschappen onderwijs in landen als Kenia, Ethiopië, Rwanda, Tunesië en Malawi.

Excellentie in onderwijs

Naast grote vooruitgang in het pluimveeonderzoek is er ook significant vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs. Een nieuw driejarig postgraduaatprogramma in Pluimveegezondheidswetenschappen is ontwikkeld om een diepgaande educatieve ervaring te bieden, waarbij fundamentele en toegepaste kennis wordt gecombineerd om de kloof tussen onderzoek en praktijkkennis te overbruggen. Dit programma omvat geavanceerde trainingen en workshops, waardoor medewerkers van dierenartspraktijken, farmaceutische bedrijven, bedrijven in diervoeding en voedingsadditieven, onderzoeksinstituten en universiteiten hun expertise in pluimveegezondheidswetenschappen verder kunnen ontwikkelen en hun carrièreperspectieven in de pluimveesector kunnen verbeteren.

Wat brengt de toekomst?

Deze succesvolle strategische samenwerking tussen universiteit en industrie is al verlengd tot ten minste 2029.

Meer weten

Lees meer over de Leerstoel Poultry Health Sciences op www.poultryhealthsciences.com.