Voorbereiding van studenten FPPW op genderdiversiteit

(12-02-2024) Op zoek naar (oud)studenten van het FPPW. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de mate waarin masterstudenten van het FPPW zich voorbereid voelen op genderdiversiteit in de hulpverlening. Deel jouw mening over dit brandend actuele thema!

Je merkte het misschien ook al op in de actualiteit of in de omgeving rondom jou, het thema gender wordt op steeds meer plaatsen aan bod gebracht. Men geeft steeds meer taal aan de diversiteit die er bestaat in het ervaren en uiten van gender. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ervoor gestreden om meer oog te hebben voor diversiteit en inclusie op vlak van gender. Als (toekomstig) hulpverlener/leerkracht/… wordt er verwacht dat men mee beweegt in een wereld die niet stilstaat. Er wordt gestreefd naar werken op maat van degene die je voor je hebt en vertrekken vanuit de leefwereld waarin die zich beweegt. Voel jij je voldoende voorbereid op genderdiversiteit? Ben jij je bewust van de impact die de beleving van genderidentiteit kan hebben op de begeleiding van een persoon? Heeft jouw opleiding je voldoende voorbereid om mee te bewegen in de leefwereld van iemand die zich niet (geheel) als man of als vrouw identificeert? Het doel van deze enquête is om in kaart te brengen in welke mate de masterstudenten van het FPPW zich voorbereid voelen op genderdiversiteit in de hulpverlening. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 8 à 10 minuten in beslag. Bovendien kan je kans maken op het winnen van een gratis filmticket van Sfinx cinema! https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_6G4uy3ztQMAQDrg