The Web as a Common Data Environment: Management of Federated Multi-Models

Promovendus/a
Werbrouck, Jeroen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Gezamenlijk doctoraat
RWTH Aachen University
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur — afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Het web als common data environment: beheer van gefedereerde multimodellen
Promotor(en)
prof. Pieter Pauwels, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - prof. Jakob Beetz (RWTH Aachen University, Duitsland) - prof. Erik Mannens, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan UGent-FEA) - covoorzitter prof. Marcel Schweiker (RWTH Aachen University, Duitsland) - prof. Jakob Beetz (RWTH Aachen University, Duitsland) - prof. Sigrid Brell-Cokcan (RWTH Aachen University, Duitsland) - dr. ir. Ben De Meester (UGent vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Linda Hildebrandt (RWTH Aachen University, Duitsland) - prof. Jelle Laverge (UGent vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. Maria Poveda-Villalon (Universidad Politécnica de Madrid, Spanje) - prof. Erik Mannens (UGent vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Pieter Pauwels (UGent vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

De gebouwde omgeving brengt een veelheid aan informatie samen, uit erg uiteenlopende disciplines. De ‘digitale gebouwde omgeving’ reflecteert dit als het geheel van de bijdragen van architecten, ingenieurs, eigenaars, gebouwbeheerders, overheidsinstanties etc. Aangezien deze bijdragen erg divers zijn, en geproduceerd worden door meerdere actoren, is het niet evident om het overzicht te bewaren over de beschikbare informatie. In deze context wordt een gecentraliseerd “Common Data Environment” (CDE) gebruikt, om tijdens specifieke fases van de gebouwlevenscyclus, op schaal van individuele projecten, samenwerking tussen deze actoren mogelijk te maken. Veel informatie blijft echter enkel gedecentraliseerd beschikbaar, zoals regelgeving of geospatiale data. Bovendien zorgt een veelvoud aan onderling incompatibele, gecentraliseerde CDEs ervoor dat het connecteren van data uit individuele projecten moeilijk te bereiken is. In dit doctoraatsonderzoek wordt een alternatieve piste onderzocht, namelijk wat de voorwaarden zijn voor een gefedereerde CDE, en welke technologieën hiervoor beschikbaar zijn. In deze situatie kan elk van de actoren de eigen data beheren, en deze via webtechnologieën desalniettemin flexibel met andere databronnen op het web connecteren. Het resultaat is een ‘gefedereerd multi-model’ dat potentieel de hele gebouwlevenscyclus overziet. Thema’s die aan bod komen zijn datakluizen, interdisciplinaire datacollecties, authorisatie en interactie met zowel autonome services als eindgebruikers.

Praktisch

Datum
Dinsdag 9 april 2024, 16:00
Locatie
auditorium D, Campus Rommelaere, blok B/C, 1ste verdieping, Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be