Pluricentrisme in de praktijk. Naar een methode voor de codificatie van grammaticale verschillen tussen Belgisch Nederlands en Nederlands Nederlands.

Promovendus/a
Dhondt, Arne
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde - Nederlands - Engels, UGent, 2015
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Timothy Colleman, LW06 - prof. dr. Johan De Caluwe, CA09
Examencommissie
Prof. dr. Stef Slembrouck, LW06

Praktisch

Datum
Donderdag 25 april 2024, 15:30
Locatie
Vergaderzaal 1.05 in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@ugent.be