Al-Jawāb ʿalā qtirāḥ al-Aḥbāb: een belangrijke historische bron, Syrische natievorming en de burgeroorlog van Damascus in 1860

Promovendus/a
Al Akach, Mohammad
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Talen en Culturen
Curriculum
Licence en histoire, Université de Aleppo, Syrië, 2007
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Jo Van Steenbergen, LW21
Examencommissie
Prof. dr. René Vermeir, LW03

Praktisch

Datum
Dinsdag 30 april 2024, 14:00
Locatie
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Koningstraat 18, 9000 Gent

Meer info

Contact
fsa.lw@ugent.be