From Kinetic to Process Modeling of the Silicotungstic Acid Catalyzed Ethyl Acetate Synthesis by Direct Addition of Acetic Acid to Ethylene

Promovendus/a
Van Wettere, Bram
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Van kinetisch modelleren tot het modelleren van het proces van de synthese van ethylacetaat gekatalyseerd door wolfraamkiezelzuur op silica via directe additie van azijnzuur op ethyleen
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Jeroen Lauwaert, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Sabine Wittevrongel (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - prof. Geraldine Heynderickx (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Ivan Kozhevnikov (University of Liverpool, Verenigd Koninkrijk) - prof. Jeroen Lauwaert (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Pieter Nachtergaele (vakgroep Groene Chemie en Technologie) - prof. Joris Thybaut (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Cliff Williams (Petroineos, Verenigd Koninkrijk)

Korte beschrijving

Ethylacetaat is een belangrijk solvent voor tal van toepassingen in inkt, coatings, voedingsmiddelen en medicijnen. Door het toenemend klimaatsbewustzijn en de stijgende prijzen voor grondstoffen en energie zijn bedrijven genoodzaakt om de impact van hun productieprocessen op mens en milieu alsook de productiekosten te reduceren. Onderzoek naar grootschalige processen, zoals de productie van ethylacetaat via directe additie van azijnzuur op ethyleen, is dus van primordiaal belang. De invloeden van de werkingscondities van de reactie, dit zijn de reactietemperatuur, -druk en de samenstelling van de voeding van de reactor, op de vorming van producten en reactiesnelheden werden bestudeerd door experimentering op laboschaal. Er werd een model voor de reactie opgesteld dat tevens geïmplementeerd werd in een model voor een commerciële productie-installatie. De belangrijkste invloeden op de reactiesnelheden en productselectiviteiten werden geïdentificeerd alsook de effecten op het verbruik van energiebronnen, zoals stoom en elektriciteit, en dus de productiekosten. Ook werden experimenten uitgevoerd om de invloeden van de samenstelling en de ouderdom van de katalysator, dit is een materiaal dat de reactie versnelt zonder zelf verbruikt te worden, op de reactie te bepalen. De resultaten van dit onderzoek dragen bij tot de optimalisatie en innovatie van productieprocessen voor ethylacetaat via directe additie.

Praktisch

Datum
Donderdag 16 mei 2024, 17:30
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be