Minimal representations of Lie supergroups and Segal-Bargmann transforms

Promovendus/a
Claerebout, Sam
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: wiskunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Hendrik De Bie, EA06 - dr. Sigiswald Barbier, EA06
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Bart De Bruyn, WE01

Praktisch

Datum
Vrijdag 31 mei 2024, 16:00
Locatie
Campus Sterre - S8 - Leslokaal 3.1, Krijgslaan 281, 9000 Gent