Epidemiology and diagnostics of avian chlamydiae and mRNA vaccination against Chlamydia psittaci in pet birds.

Promovendus/a
De Meyst, Anne
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (2019, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Daisy Vanrompay, BW22 - Prof. dr. Niek Sanders, DI07
Examencommissie
Prof. dr. ir. Wim Verbeke (Voorzitter), BW27 - Prof. dr. Jeroen Degroote (Secretaris), BW22 - Prof. dr. Koen Raemdonck, FW01 - Prof. dr. Bert Devriendt, DI04 -Dr. Jos Van Acker, AZ Sint-Lucas ziekenhuis Gent

Praktisch

Datum
Dinsdag 4 juni 2024, 17:30
Locatie
Blok E, Auditorium E3, Coupure Links 653, 9000 Gent