Multi-league sports scheduling: design, mathematical models and algorithms

Promovendus/a
Li, Miao
Faculteit
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer
Academische graad
Doctor in de toegepaste economische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Dries Goossens, vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer

Praktisch

Datum
Maandag 10 juni 2024, 15:30
Locatie
faculteit Economie en Bedrijfskunde, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent

Please confirm your attendance no later than 27 May by email to Miao.Li@ugent.be