Illusions of Dispute Settlement: Local Leadership, Mediation, & Authority in Rural Bangladesh

Promovendus/a
Krishna Kumar, Saha
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Academische graad
Doctor in de Politieke Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Illusies van geschillenbeslechting: lokaal leiderschap, bemiddeling en autoriteit op het platteland van Bangladesh
Promotor(en)
Supervisor: Prof. Dr. Bert Suykens Co-supervisor: Prof. Dr. Kazi Maruful Islam (University of Dhaka, Bangladesh)

Praktisch

Datum
Maandag 10 juni 2024, 13:00
Livestream
Volg online