Automated EEG Source Imaging to Localize the Epileptogenic Zone in Patients with Drug-Resistant Epilepsy

Promovendus/a
Ghasemi Baroumand, Amir
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master's Degree in Electrical Engineering - Control, Islamic Azad University, Iran, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Geautomatiseerde EEG-bronbeeldvorming om de epileptogene zone te lokaliseren bij patiënten met refractaire epilepsie
Promotor(en)
prof. Pieter van Mierlo, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Sandor Beniczky (Aarhus University, Denemarken)
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Dupré (gewezen voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) - dr. Geertjan Huiskamp (UMC Utrecht, Nederland) - prof. Alfred Meurs (vakgroep Hoofd en Huid) - prof. Pierre Mégevand (Université de Genève, Zwitserland) - prof. Sandor Beniczky (Aarhus University, Denemarken) - prof. Pieter van Mierlo (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Christian Vanhove (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Het voornaamste doel van dit proefschriftonderzoek is om de epileptogene zone (EZ) nauwkeurig te lokaliseren bij patiënten met medicijnresistente epilepsie. Epilepsie is een neurologische aandoening die ongeveer 1% van de wereldbevolking treft. Ondanks vooruitgang in de farmacologie en de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen, blijft 30-40% van de volwassen epilepsiepatiënten medicijnresistent. In dergelijke gevallen blijft chirurgie de meest effectieve behandelingsoptie. Om dit te bereiken, moet de EZ worden verwijderd om de patiënt vrij van aanvallen te maken. Onder de neurobeeldvormingstechnieken die worden gebruikt in prechirurgische evaluatie om de EZ te lokaliseren, kan ESI de bronnen van scalp-potentialen lokaliseren of de bronignalen van scalp-EEG reconstrueren. In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar twee ESI-methoden die intern zijn ontwikkeld. In eerste instantie hebben we de geautomatiseerde interictale ESI-pijplijn gevalideerd. Vervolgens hebben we ons gericht op de ontwikkeling en validatie van Ictale ESI. Meerdere studies zijn uitgevoerd met beide pijplijnen. De prestaties van beide technieken werden beoordeeld in onze verschillende studies en vergeleken met andere prechirurgische methoden. Onze methoden hebben het belang aangetoond van geautomatiseerde interictale en ictale ESI. Deze methoden zijn eenvoudig toepasbaar in klinische omgevingen en kunnen mogelijk de nauwkeurigheid van de EZ-lokalisatie tijdens de prechirurgische evaluatie verbeteren.

Praktisch

Datum
Vrijdag 14 juni 2024, 17:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be