Structure-function relationships of foods as complex adaptive systems: the complexity of steering sensory perception.

Promovendus/a
Paques, Marcel
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Graduaat in experimental pathology / tumor immunology, molecular cell biology (1988, Universiteit Utrecht)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Koen Dewettinck, BW23 - Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren, BW24
Examencommissie
Prof. dr. ir. Wim Verbeke (Voorzitter), BW27 - Prof. dr. ir. Filip Van Bockstaele (Secretaris), BW23 - Prof. dr. ir. Joachim Schouteten, BW27 - Prof. dr. Dérick Rousseau, Toronto Metropolitan University, Canada - Prof. dr. Ciaran Forde, Wageningen University Research - Dr. Ulf Andersen, Arla Innovation Centre, Arla Foods - Denmark

Praktisch

Datum
Dinsdag 18 juni 2024, 17:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent