Hemorrhagic bowel syndrome in cattle: dissecting the enigma

Promovendus/a
De Jonge, Bert
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren
Curriculum
Bert De Jonge werd geboren op 14 augustus 1994 te Ninove. Na het behalen van een diploma Wetenschappen Wiskunde aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove, startte hij in 2012 met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2018 het diploma van Master in de Diergeneeskunde met grote onderscheiding (optie gezelschapsdieren). In September 2018 vatte hij bij de Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren aan als assistent. Het eerste jaar exploreerde hij in samenwerking met de UAntwerpen, het potentieel voorkomen van een humane nefropathie (CINAC) bij rundvee. Hierna devieerde de focus naar hemorrhagic bowel syndrome bij rundvee waarbij hij zich richtte op het onderzoeken van de etiopathogenese en epidemiologie. Dit onderzoek werd financieel gesteund door Veepeiler RUND (diergezondheidszorg Vlaanderen, DGZ). Verder superviseerde hij meerdere masterproefstudenten bij het behalen van hun masterproef, en begeleidde hij honderden studenten tijdens de kliniek pathologie. Bert De Jonge is auteur en co-auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en gaf presentaties op internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. K. Chiers, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. B. Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Ruim dertig jaar geleden werd een nieuw acuut en dodelijk syndroom beschreven bij volwassen melkvee. Sindsdien is het over de hele wereld gerapporteerd. Hoewel er veel namen werden gebruikt, worden hemorrhagic bowel syndrome (HBS) en jejunal hemorrhage syndrome (JHS) het meest gebruikt. Vanaf het begin geloofden onderzoekers en dierenartsen dat Clostridium perfringens de boosdoener was voor dit syndroom, totdat het tegendeel bewezen was. Afgezien van de cultivatie van deze alomtegenwoordige ziekteverwekker uit de darmen van aangetaste dieren, is er echter slechts weinig bewijsmateriaal beschikbaar dat deze hypothese ondersteunt. Nog minder is bewezen over de betrokkenheid van Aspergillus fumigatus als mogelijke oorzaak van HBS. Pathologisch onderzoek van de bij HBS waargenomen darmlaesies heeft wisselende resultaten opgeleverd en biedt nauwelijks aanwijzingen om een precieze oorzaak of pathogenese vast te stellen. Bovendien is er momenteel niets bekend over de epidemiologie ervan in België. Ook bestaan er geen efficiënte preventieve maatregelen voor HBS; alleen een operatie kan curatief zijn met een lage overlevingskans op de lange termijn. In de getroffen melkveebedrijven is HBS een belangrijke bron van zowel financieel verlies als frustratie voor zowel de dierenarts als de melkveehouder. Dit doctoraatsonderzoek gaat opnieuw in op deze mysterieuze ziekte, met als doel om de pathogenese en etiologie te ontrafelen. Daarbij wordt de epidemiologie ervan beschreven om het belang van deze ziekte in de Lage Landen te kaderen.

Praktisch

Datum
Vrijdag 21 juni 2024, 17:00
Locatie
Auditorium Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 7 juni 2024 via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1tRVWVIiDu_zAfsUeGPj_uMRuXWVwMSh5-1X0QdmOmks/prefill