Personalized recommendations beyond the black box: the development and evaluation of an ontology of action and coping plans for physical activity.

Promovendus/a
Braun, Maya
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Interdisciplinair doctoraat
Vakgroep Informatietechnologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Academische graad
Doctor of Psychology and of Computer Science Engineering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: Prof. dr. Geert Crombez, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05) - Promotoren: Dr. Ir. Femke De Backere (vakgroep informatietechnologie, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) en dr. Annick De Paepe, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Wim Fias, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)

Praktisch

Datum
Dinsdag 25 juni 2024, 16:00
Locatie
zaal De Blauwe Vogel, De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent