Lezing 'Wat doe je als je cliënt/patiënt iemand meebrengt die tolkt? Inzichten uit een socio-linguïstisch onderzoek in een abortuscentrum'

Voor wie
Alumni , Medewerkers , Privépersonen , Studenten
Wanneer
29-05-2024 van 09:00 tot 11:00
Waar
UGent - Campus Dunant, leslokaal 2.3, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
CESSMIR
Contact
floor.verhaeghe@ugent.be

‘Breaktrough Breakfast’ maakt je wakker met de nieuwste onderzoeksbevindingen rond de sociale impact van migratie en vluchten.

Wie migreert, komt mogelijk in een situatie terecht waarin de officiële of dominante taal niet overeenstemt met de eigen talenkennis. Wanneer iemand een beroep doet op de publieke dienstverlening, moet het taalverschil op een bepaalde manier overbrugd worden. Soms brengt een cliënt zelf iemand mee die de institutionele taal wel beheerst en die optreedt als tolk.

Voor haar doctoraatsonderzoek deed Ella van Hest een linguïstisch-etnografische studie van een abortuscentrum en onderzocht ze de rol en impact van taaldiversiteit voor de manier waarop vrouwen aan hun abortuszorg kunnen deelnemen. In deze presentatie gaat ze dieper in op de gespreksdynamieken tijdens abortusconsultaties waarvoor cliënten zelf een ‘tolk’ meebrachten, in het bijzonder wanneer dit mannelijke partners waren, en staat ze onder meer stil bij het verband tussen de complexe spreekrollen die deze ‘tolken’ opnemen en de manier waarop de stem van de vrouw in de consultatie kan worden gehoord.

Registreer online