Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 31, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Sport- en Bewegingswetenschappen, Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding, Psychologische en/of Pedagogische Wetenschappen, of gelijkgestelde/aanverwante
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

 • Je voert academisch onderzoek uit dat aanleiding geeft tot een doctoraat
 • Je doet onderzoek naar psychologisch grensoverschrijdend gedrag van coaches tav jonge sporters overheen verschillende sporten op (sub-)elite niveau in Vlaanderen.
 • Concreet voer je een cross-sectionele, alsook een longitudinale studie uit waarbij je nagaat hoe een controlerende coaching stijl kan overgaan in psychologisch grensoverschrijdend gedrag tav sporters en wat de rol van clubklimaat is in deze relatie.
 • Je neemt hierbij de lead in het opzetten van het onderzoeksdesign, de dataverzameling- en analyse en het uitschrijven van de resultaten in wetenschappelijke papers.
 • Je ontwikkelt meetinstrumenten (vragenlijsten) die je afneemt (zowel online als fysiek) in sportclubs in Vlaanderen.
 • Je werkt samen met het Gezond en Ethisch Sporten en Vlaamse sportfederaties om de inzichten uit het onderzoek terug te koppelen naar de sportsector.
 • Je ondersteunt de ontwikkeling van een interventie om coaches een autonomie-ondersteunende coaching stijl aan te leren en het clubklimaat ethisch(er) te maken, om zo grensoverschrijdend gedrag in sportclubs te verminderen.
 • Je neemt deel aan internationale academische conferenties en je publiceert papers in hoogstaande academische tijdschriften.
 • Je werkt binnen de onderzoeksgroep Sport Pedagogiek van de vakgroep bewegingswetenschappen van de Universiteit Gent en je werkt nauw samen met de onderzoeksgroep Sportbeleid en Sportmanagement van diezelfde vakgroep en universiteit.

Functieprofiel

 • Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het creëren van een veiliger sportklimaat.
 • Je hebt affiniteit met de sportsector.
  Een netwerk binnen het Vlaamse sportlandschap strekt tot aanbeveling.
 • Kennis en ervaring als coach of sporter op hoog niveau strekt tot aanbeveling.
 • Je behaalde zeer goede tot uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek, alsook in het onderwerp dat zowel een psychologische als een sportmanagement insteek bevat.
 • Je hebt een goede kennis van wetenschappelijke methodologie en kwantitatieve data-analyse.
 • Je hebt affiniteit met en interesse rond kwantitatief onderzoek.
 • Je hebt interesse in en feeling voor de valorisatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
 • Je kan zowel zelfstandig als goed in teamverband werken.
 • Je bent flexibel beschikbaar om op verschillende locaties te werken.
 • Je bent sociaal en communicatief.
 • Je bezit wetenschappelijk schrijf- en spreekvaardigheden in het Engels.

ONS AANBOD
 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/10/2024
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Bezorg je CV, kopie van je masterdiploma (indien reeds in je bezit) en motivatiebrief aan Leen.Haerens@UGent.be, Annick.Willem@UGent.be, en Cleo.Schyvinck@UGent.be.
We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. naam (Leen.Haerens@UGent.beT +32 9 264 86 37).