Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 15, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Je beschikt over een masterdiploma in een domein dat relevant is voor het onderzoek (bijvoorbeeld Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of Taal- en Letterkunde).
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

OVER HET PROJECT
Deze vacature betreft een voltijds en vierjarig doctoraatsonderzoek in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent over de verwerving van sociolinguïstische variatie bij gevorderde tweedetaalsprekers.

Context
Verwerving van sociolinguïstische variatie wordt steeds vaker als essentieel beschouwd voor tweedetaalsprekers. Tegelijk weten we dat het een uitdaging vormt voor taalleerders, en vooral voor zogenaamde 'late starting learners', die pas op volwassen leeftijd voor het eerst in aanraking komen met de doeltaal. We weten echter nog weinig over hoe de verwerving van variatie precies verloopt bij die volwassen taalleerders, zowel wat taalproductie betreft als op het vlak van taalattitudes en -percepties. In dit project zullen we focussen op taalproductie. Vlaanderen vormt daarvoor een boeiende context door de alomtegenwoordigheid van niet-standaardtalige variëteiten zoals tussentaal en dialect.

Onderzoeksvragen
In welke mate incorporeren volwassen tweedetaalsprekers niet-standaardtalige varianten in hun taalsysteem? Welke (combinaties van) niet-standaardtalige varianten gebruiken ze? Hoe en wanneer zetten ze die varianten in, en waarom? Eigenen ze zich patronen van variatie zoals bij eerstetaalsprekers toe?

In overleg met de promotor baken je de vraagstelling verder af, volgens je eigen belangstelling en expertise. Je onderzoek leidt naar een proefschrift dat je in het Nederlands of in het Engels schrijft.

JOUW TAKENPAKKET

 • Je schrijft, binnen een termijn van vier jaar, een proefschrift over de verwerving van sociolinguïstische variatie bij volwassen tweedetaalleerders;
 • Je deelt tussentijdse resultaten en inzichten via (wetenschappelijke) artikelen in tijdschriften, bijdragen aan boeken en lezingen op conferenties;
 • Je bent bereid om geavanceerde statistische methodes onder de knie te krijgen voor de analyse van de resultaten;
 • Je bent enthousiast om bij te dragen aan initiatieven die het onderzoek voor een ruimer publiek ontsluiten;
 • Je bent bereid om het grootste deel van je aanstelling aan onderzoek te besteden maar hebt ook zin om een kleine rol te spelen in het onderwijs en de administratie van de vakgroep.

HET AANBOD

 • Je zal werken onder de begeleiding van prof. dr. Chloé Lybaert en dr. Anne-Sophie Ghyselen. Zij hechten veel belang aan open communicatie, mentaal welzijn, een goede sfeer en een brede ontwikkeling van je talenten. Je werkuren zijn flexibel en goed afgebakend en thuiswerk is (gedeeltelijk) mogelijk;
 • Je onmiddellijke onderzoekscontext zijn de onderzoeksgroepen MULTIPLES en CESSMIR. Daarnaast kun je rekenen op goede contacten met collega’s van andere vakgroepen en universiteiten. Tijdens je traject krijg je begeleiding van een divers samengestelde doctoraatscommissie;
 •  Administratief zal je onderdeel uitmaken van de afdeling Nederlands van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. De afdeling staat in voor het onderwijs van de vakken Nederlands in de bachelor- en masterprogramma’s van de vakgroep en voor het NT2-onderwijs binnen het postgraduaat Dutch & Translation;
 • Je aanstelling start ten vroegste op 1 mei 2023;
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die gunstig is, wordt het contract verlengd met nog eens drie jaar;
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/jobs/salarisschalen/overzicht.htm
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie https://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.

Functieprofiel

 • Je hebt goede studieresultaten behaald en blinkt uit in creatief onderzoek (zoals moet blijken uit je masterscriptie of eventuele andere publicaties);
 • Je beschikt over een uitstekende beheersing van het Nederlands en bij voorkeur ook van het Engels;
 • Enige affiniteit met de doelgroep van volwassen taalleerders is een pluspunt, maar geen vereiste;
 • Je bent bereid om bij te leren en legt de nodige dosis creativiteit aan de dag om het onderwerp verder in te vullen en af te bakenen;
 • Je bent goed in staat om autonoom te werken, maar werkt ook graag intensief samen met collega’s.

Solliciteren

Dien je sollicitatiedossier in voor 15 maart 2023 via een mail aan Chloe.Lybaert@UGent.be. Je dossier (één pdf-document) bevat de volgende onderdelen:

 • een motivatiebrief waarin je o.a. uitlegt waarom het project je interesseert en waarom jij de geschikte kandidaat bent;
 • een curriculum vitae;
 • een voorstel van ca. 750 woorden waarin je beschrijft hoe je de onderzoeksvragen zou beantwoorden: welke methode(s) zou je hanteren en wat zijn mogelijke voor- en nadelen?
 • een kopie van je masterdiploma (eventueel met puntenlijst);
 • een kopie van een tekst die je onderzoeksvaardigheden illustreert (bijvoorbeeld een masterproef of wetenschappelijk artikel).

Op basis van de dossiers stelt een kleine commissie een shortlist met kandidaten samen. De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek.