Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
May 16, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
diploma master in de ruime sector van de gezondheidszorg of welzijnszorg.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Functieomschrijving

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 15.000 medewerkers zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio.

De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 85 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Binnen de (faculteit/vakgroep/onderzoeksgroep) zoeken wij een m/v/x

Doctoraal bursaal

JOUW OPDRACHT

 • De Academie voor de Eerste Lijn is een leerstoel gefinancierd door het Fonds Daniel De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, bestaande uit tien organisaties (4 universiteiten en 6 hogescholen). De Academie is opgericht vijf jaar geleden en start op 1/4/24 aan een nieuwe termijn van vijf jaar. In vier academische werkplaatsen wordt onderzoek verricht rond vier thema’s. Deze thema’s zijn: duurzame implementatie van waardegedreven innovaties in de eerstelijn, mentale gezondheid en welzijn, toegankelijkheid van zorg voor moeilijk bereikbare doelgroepen, generieke eerstelijnscompetenties. Alle onderzoek binnen de academie voor de Eerste lijn gebeurt bewust in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders in zorg en welzijn en zowel met burgers als professionals. Samenwerking tussen de academische werkplaatsen wordt gegarandeerd via een lerend netwerk en een strategic council. De externe stakeholders worden samengebracht in een societal board en een (internationale) wetenschappelijke board.
 • Binnen de Academie worden 4 doctoraatsprojecten opgestart (1 voor elk van de vernoemde thema’s). Deze vacature gaat over 1 van die doctoraatsprojecten.
 • Het doel van dit doctoraatsproject is het identificeren van een set generieke competenties voor de professionals in de eerste lijn. Het project bestaat hoofdzakelijk uit kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen, observaties in de praktijk) bij professionals van verschillende disciplines in de eerste lijn. Daarnaast zal je met lesgevers uit universiteiten en hogescholen samenwerken om de plaats van eerstelijnscompetenties in de curricula te onderzoeken.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een diploma van master in de ruime sector van de gezondheidszorg of welzijnszorg. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • Je hebt kennis van de organisatie van de gezondheidszorg en specifiek van de eerste lijn.
 • Je hebt ervaring met projecten in de eerste lijn.
 • Je hebt affiniteit met onderwijskunde.
 • Je kan zelfstandig werken en je hebt ook ervaring met werken in interprofessionele teams.
 • Je beheerst perfect Nederlands (gezien de datacollectie in Vlaanderen) en hebt een goede beheersing van het Engels (publicaties en congresbezoeken in het Engels)
 • Ervaring in wetenschappelijke onderzoek is een meerwaarde.

ONS AANBOD

 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • We bieden je een boeiend interdisciplinair onderzoeksteam waarbij je zal samenwerken met onderzoekers uit Hogescholen en begeleid door promotoren van UGent en UAntwerpen (dit is een dubbeldoctoraat).
 • De aanstelling gebeurt aan de UGent. De datacollectie gebeurt in de ruime regio Gent.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/10/2024
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Solliciteren
Bezorg je CV, kopie van je masterdiploma (indien reeds in je bezit) en motivatiebrief aan peter.pype@ugent.be. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. Peter Pype (@UGent.be, ). +32 0477/333 644).