Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 30, 2023 14:00
Vakgroep/directie/dienst
DI04 - Vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Diergeneeskunde/ Bio-ingenieurswetenschappen/ Biologie/ Biomedische Wetenschappen.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeker voor PhD-project over beslissingsondersteuning voor duurzame wormbestrijding bij rundvee

Infecties met maagdarmwormen hebben een grote impact op de productiviteit van grazende runderen. Bestrijding van worminfecties steunt op het regelmatig toedienen van ontwormingsmiddelen (anthelminthica). Vaak is het tijdstip en de frequentie van de ontwormingen echter niet gebaseerd op diagnostische informatie over het infectieniveau, waardoor de ontwormingen inefficiënt worden toegepast. Eén reden hiervoor is dat de beschikbare diagnostische tools complex en duur zijn in vergelijking met de goedkope en makkelijk toepasbare anthelminthica. Deze aanpak is echter niet duurzaam en wordt bedreigd door anthelminthicum-resistentie. In dit project wordt een niet-invasieve beslissingsondersteunende tool voor duurzame wormbestrijding bij jongvee (Wormtool) ontwikkeld, geïmplementeerd en gevalideerd op melkveebedrijven, in samenwerking met ILVO, Inagro en DGZ. Deze tool moet aan de bedrijfsdierenarts toelaten om de veehouder gericht ontwormingsadvies te verstrekken, gebaseerd op het bedrijfsspecifieke risicoprofiel voor worminfecties bij jongvee.

Wij bieden de mogelijkheid om te werken in een dynamische multidisciplinaire en internationale onderzoekomgeving met een aangename werksfeer. Financiering is beschikbaar (Vlaio-Landbouw traject).

Startdatum: Augustus/September 2023; Duur: 4 jaar

Functieprofiel

De aanvrager moet een teamspeler zijn met een sterk gevoel voor initiatief en verantwoordelijkheid en een uitgesproken interesse voor toegepast onderzoek in de diergeneeskunde/veeteelt.

Solliciteren

Graag een motivatiebrief en een c.v. aan prof. dr. E. Claerebout (Edwin.claerebout@UGent.be), Laboratorium voor Parasitologie, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, België