Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Apr 30, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
EB23 - Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Psychologische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Sociologie of van een gelijkgesteld diploma.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

JOUW OPDRACHT

 • Je zal meewerken aan het onderzoek van Prof. Julie Verstraeten in het vakgebied Retail en met een focus op consumentengedrag. Onderzoeksonderwerpen kunnen gaan over de keuzes die consumenten maken in een supermarktomgeving en hoe verschillende aspecten van de supermarktomgeving hun keuzes beïnvloeden (denk bv. aan de grootte van assortimenten en of consumenten online dan wel in een fysieke winkel winkelen). De keuzes van consumenten kunnen gaan van voedingskeuzes, keuzes tussen huismerk en merk product, tot keuzes tussen producten met en zonder Nutri-score/Eco-score. De achterliggende drijfveren die consumenten hebben voor hun keuzes en hoe consumenten eventueel van elkaar verschillen zullen ook aan bod komen tijdens het onderzoek. Het exacte onderzoeksonderwerp zal in samenspraak met de gekozen kandidaat verder worden uitgewerkt (o.b.v. gedeelde onderzoeksinteresses) maar dient zich wel te situeren binnen bovengenoemd vakgebied.
 • De bedoeling is dat je toewerkt naar het schrijven en neerleggen van een doctoraal proefschrift waarbij je concreet zal werken aan wetenschappelijk onderzoek en zal schrijven aan wetenschappelijke artikelen die in internationale, wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd kunnen worden.
 • Je zal dan na een termijn van 4 jaar een doctoraal proefschrift indienen om een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen te behalen. In het kader van het behalen van dit doctoraat, zal je …
  ** een doctoraal programma afronden,
  ** intern (op onderzoekseminaries) en extern (op wetenschappelijke conferenties) jouw onderzoek(sresultaten) presenteren,
  ** een doctoraal proefschrift schrijven (door aan wetenschappelijke artikelen te schrijven en te werken die (kunnen) gepubliceerd worden in wetenschappelijke vakbladen).
 • Jouw opdracht bestaat voor het grootste deel uit bovenstaand onderzoek, maar je zal ook voor een beperkt deel mee ingezet worden bij onderwijsactiviteiten, het begeleiden van masterproeven en dienstverlening naar de onderzoeksgroep toe (bv. activiteiten in verband met het operationeel houden van het onderzoekslabo).

ONS AANBOD

 • Wij bieden jou een aanstelling als doctoraatsbursaal voor een termijn van 1 jaar. Deze aanstelling kan worden verlengd met 3 jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn.
 • Een creatieve en dynamische omgeving in een onderzoeksgroep met expertise op het gebied van consumentengedrag en een vakgroep bestaande uit verschillende doctoraats¬onderzoekers, postdoctorale onderzoekers, en supervisoren die zullen ondersteunen in dataverzameling en wetenschappelijke taken.
 • Een volledig vernieuwd onderzoekslabo waarin je je onderzoek zal kunnen uitvoeren.
 • De verloning is conform de universitaire salarisschalen voor doctoraatsbursalen.
  Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Een doctoraatsbursaal kan net zoals elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse aanstelling), een fietsvergoeding, ecocheques enz.
  Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.
 • We hechten belang aan jouw ontwikkeling en we bieden mogelijkheden tot het volgen van specifieke vakopleidingen en het bijwonen van seminaries.
 • De effectieve startdatum zal worden vastgelegd in onderling overleg.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Julie Verstraeten (Julie.Verstraeten@UGent.be).

Functieprofiel

 • Je bent houder van een diploma van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Psychologische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Sociologie of van een gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling. Laatstejaarsstudenten kunnen zeker ook solliciteren.
 • Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek (Retail, consumentengedrag, marketing) en bent gedreven om een doctoraat te behalen in de Toegepaste Economische Wetenschappen (vakgebied marketing). Het hebben van kennis van en/of ervaring met onderzoek in Retail en consumentengedrag is niet vereist, maar vormt wel een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijke literatuur en hebt interesse om je te verdiepen in de wetenschappelijke literatuur in boven vernoemende vakgebieden.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en Nederlands, zowel mondeling als geschreven. Wetenschappelijke spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels zijn essentieel.
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethoden, beschikt over goede analytische vaardigheden en kan vlot overweg met SPSS. Idealiter, heb je ook al enige ervaring met het opzetten van kwantitatief (experimenteel) onderzoek.
 • Je bent bereid om alle vereiste vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van je onderzoek verder aan te scherpen.
 • Je hebt oog voor detail, kan zelfstandig en zorgvuldig werken, staat open voor feedback, bent kritisch, leergierig en geduldig, kan samenwerken, bent georganiseerd en neemt gemakkelijk initiatief.
 • Je bent bereid om je onderzoek vanuit Gent uit te voeren, maar tevens om voor je onderzoek kort naar het buitenland te reizen (conferenties, workshops).

Solliciteren

Solliciteren kan door jouw CV, motivatiebrief en puntenbriefjes (van je bachelor en je master) te sturen naar Julie.Verstraeten@UGent.be. De deadline voor het doorsturen van jouw kandidatuur is 30 april 2024.
Na dossierselectie zullen er een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan testen.