Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 10, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
RE22 - Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Rechten
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

 • U verricht wetenschappelijk onderzoek over een onderwerp in het vakgebied bestuursrecht, ter voorbereiding van een doctoraat over het thema “De betekenis van het voorzorgsbeginsel in het bestuursrecht”. De finaliteit van het onderzoek is steeds het behalen van een doctoraatsdiploma.
 • U verleent bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied bestuursrecht (o.a. het begeleiden van bachelor- of masterproeven, het geven van een of meerdere gast- of werkcolleges in het bestuursrecht, etc.).
 • U verleent medewerking aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

Functieprofiel

 • U bent houder van een diploma van Master in de Rechten (ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren). Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U beschikt over een zeer goede taalkennis Nederlands. Kennis van de Franse en Engelse taal strekt tot aanbeveling.
 • Bijkomende relevante studies, opleidingen, conferenties… in het bestuursrecht strekken tot aanbeveling.
 • U beschikt over voldoende relevante juridische kennis in het licht van de inhoud van de functie, die blijkt uit het diploma of uit de beroepservaring.
 • U heeft interesse in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van bestuursrecht, met name in het thema van het doctoraatsonderzoek (de betekenis van het voorzorgsbeginsel in het bestuursrecht). Dit blijkt uit een door u opgesteld onderzoeksplan voor het toekomstige doctoraatsonderzoek, van minimum 3 tot maximum 5 pagina’s, dat mee wordt ingediend. Daarin licht u (o.a.) de volgens u voorliggende probleemstelling en onderzoeksvragen toe.
 • U heeft interesse in de begeleiding van en/of het lesgeven aan bachelor- en masterstudenten. Relevante (onderwijs)ervaring strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over communicatieve kwaliteiten en kan goed samenwerken in teamverband.

ONS AANBOD

 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/09/2024.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Bezorg de onderstaande documenten (in pdf-versie), tegen de vooropgestelde deadline, aan liesbeth.todts@ugent.be.
We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties:

 • Uw cv;
 • Uw motivatiebrief;
 • Uw onderzoeksplan van minimum 3 tot maximum 5 pagina’s;
 • Een kopie van uw Masterdiploma (indien reeds in uw bezit);
 • Een overzicht van uw behaalde studieresultaten.


Voor meer informatie in verband met deze vacature kan u contact opnemen met Prof. dr. Liesbeth Todts (liesbeth.todts@ugent.be).