Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
May 31, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE31 - Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Masterdiploma Geneeskunde (laatstejaarsstudenten komen ook in aanmerking)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De Ectopische Mineralisatie Research Groep (EMRg) binnen het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent heeft een vacature beschikbaar voor een doctoraatsbursaal op het volgend onderzoeksproject, gefinancierd door een het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO): "Studie van de DDR/PARP1 signalisatie cascades in de pathogenese en behandeling van weke delen mineralisatie, met pseudoxanthoma elasticum als model."
Mineralisatie van de weke delen, zoals de huid of bloedvaten, leiden tot ernstige schade aan de weefsels en gaan aldus gepaard met een belangrijke morbiditeit en mortaliteit. Het is een kenmerk dat frequent voorkomt bij veelvoorkomende aandoeningen zoals chronisch nierlijden, atherosclerose en diabetes mellitus. Een meer uitgesproken presentatie van ectopische mineralisatie wordt ook gezien bij genetische aandoeningen, waarbij pseudoxanthoma elasticum (PXE) beschouwd wordt als het prototype ziektebeeld.
PXE is een autosomaal, recessieve aandoening die gekenmerkt wordt door calcificatie en fragmentatie van de elastinevezels in de extracellulaire matrix van de huid, de ogen en het cardiovasculair systeem. De aandoening ontstaat door mutaties in het ABCC6 gen. Als gevolg hiervan ontstaan progressieve huidletsels, dit zijn subretinale bloedingen die leiden tot blindheid en een versnelde atherosclerose met een hoog cardio- en cerebrovasculair risico.
DNA damage response (DDR) - in het bijzonder PARP1 signalisatie - zou een belangrijke rol spelen in het ontstaan van weke delen mineralisatie (WDM). Meerdere mediatoren beschreven in PXE blijken ook PARP1-gerelateerde mediatoren te zijn; onze piloot-studies toonden reeds geactiveerde PARP1 signalisatie in PXE patiënten, verminderde mineralisatie na PARP inhibitie, en identificeerden miR-204 als regulator. In dit project zullen we de rol van PARP1 signalisatie in de pathofysiologie van PXE diepgaander bestuderen en zijn nut als biomarker en therapeutisch target voor deze onbehandelbare aandoening en voor ectopische mineralisatie in het algemeen. Eerst zullen we de mechanismen betrokken bij de DDR/PARP1 cascade in PXE huidcellen bestuderen, alsook de regulatorische rol van miRNAs. Verder zullen we mogelijke correlaties evalueren tussen PARP1 activiteit, circulerende miRNAs en PARP1- gerelateerde genetische varianten en de klinische ernst van PXE. Tenslotte zullen we verschillende gekende PARP1 inhibitoren evalueren als mogelijke behandeling in PXE, gebruik makend van in vitro en in vivo modellen, zoals het PXE knock-out zebravismodel.
Dit project zal een belangrijke bijdrage leveren tot de pathogenese van PXE, zal niet-invasieve biomerkers voor PXE identificeren o.v.v. miRNAs en kan leiden tot nieuwe behandelingen door herbestemming van gekende PARP1 inhibitoren met aldus verbetering van follow-up en behandeling van patiënten.
Dit project wordt verricht in samenwerking met de universiteit van Angers (Frankrijk) en de universiteit van Modena/Reggio Emilia (Italië) in kader van internationale samenwerking om de oorzaken van ectopische mineralisatie te ontrafelen en efficiënt te behandelen in erfelijke en verworven ziektes. In deze context is de EMRg de coordinator van een internationaal network rond ectopische calcificatie (INTEC - International Network on Ectopic Mineralization - www.itnintec.com).

Functieprofiel

 • Je bezit of komt in het bezit van een Masterdiploma in Geneeskunde. Laatstejaarsstudenten worden ten sterkste aangemoedigd om ook te solliciteren.
 • Je hebt een sterke interesse in onderzoek en bent zeer gemotiveerd om binnen een termijn van 4 jaar een doctoraat af te werken.
 • Je hebt uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels, zowel geschreven als gesproken.
 • Je kan zowel autonoom werken, als goed in een team functioneren.
 • Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld.
 • Je bent sterk organisatorisch aangelegd.
 • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een certificaat Proefdierkunde of bereid zijn om dit certificaat te behalen.

Solliciteren

Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan voor 31 mei 2023, 23:59 uur de gevraagde documenten naar Prof. Dr. Olivier Vanakker (olivier.vanakker@ugent.be) en dr. Karolien Aelbrecht (karolien.aelbrecht@ugent.be).
Noodzakelijke documenten (in 1 pdf) :

 • CV
 • Korte motivatiebrief (1 pagina)
 • Een kopij van je studieresultaten
 • Voor meer informatie kan Prof. Dr. Olivier Vanakker ook steeds via e-mail gecontacteerd worden.