Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 03, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PS04 - Vakgroep Sociologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
master in de sociologie (of aanverwante disciplines), ook laatstejaars komen in aanmerking
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je werkt als doctoraatsbursaal aan het FWO-project “Een sociologisch-historische analyse van artistieke waardering, selectie en rechtvaardiging: beoordelingscommissies voor hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen (1965-2015).” Gebruik makend van archiefmateriaal dat we de voorbije twee jaar hebben verzameld – met name alle commissieverslagen met de beslissing en motivatie tot het (niet) geven van een subsidie –, gaan we empirisch na wat voor institutionele logica’s beoordelingscommissies hanteren voor de periode 1965-2015 om hun artistieke selecties te rechtvaardigen, hoe die logica’s verband houden met de kunstenaar of het kunstwerk ter beoordeling en hoe de beleidscontext die logica’s beïnvloedt. Met een mixed-mode ontwerp via onder meer Multiple Correspondence Analysis en etnografisch veldwerk onderzoeken we de manier waarop artistieke waarde wordt vastgesteld.

 • Je ontwikkelt een theoretisch kader gebaseerd op de relevante literatuur;
 • Je analyseert de tekstuele data (kwantitatief en/of kwalitatief);
 • Je doet aan participerende observatie in beoordelingscommissies;
 • Je presenteert je bevindingen op (internationale) congressen en conferenties;
 • Je publiceert artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in andere media;
 • Je werk mondt uit in een doctoraal proefschrift in de Sociologie.

Functieprofiel

 • Je hebt een diploma van Master in de Sociologie (of aanverwante disciplines), ook laatstejaars komen in aanmerking;
 • Je hebt interesse voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek en hebt een sterke achtergrond in gevorderde methodologie en analysetechnieken;
 • Je hebt een goede kennis van statistische software pakketten (SPSS, MLwin, etc.);
 • Je hebt je onderscheiden in de opleiding;
 • Je hebt interesse in kunst- en cultuursociologie;
 • Je beschikt over een scherpe pen en goede presentatievaardigheden;
 • Je bent een teamspeler, maar je kan eveneens zelfstandig werken.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar. Je krijgt een eerste contract van 1 jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die evaluatie gunstig is, wordt het contract verlengd met nog drie jaar.
 • Effectieve indiensttreding bij voorkeur op 1 september 2024.
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen.
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer met openbaar vervoer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.

MEER INFORMATIE


Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Henk Roose (henk.roose@ugent.be).

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en cv (inclusief puntenbriefjes Bachelor en Master) naar henk.roose@ugent.be vóór 3 juni 2024. Laattijdige of onvolledige sollicitaties worden niet aanvaard.