Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 30, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, vertalen, culturele studies
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Deze vacature betreft een voltijds en vierjarig doctoraatsproject aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, België. Het doctoraatsonderzoek maakt deel uit van een ruimer project dat zich richt op vertalingen en parateksten. Meer specifiek zal de succesvolle kandidaat paratekstuele representaties van vertalers binnen Franstalige literaturen bestuderen. De voornaamste onderzoeksdoelstelling is om inzicht te verwerven in hoe vertalers gerepresenteerd worden, zowel door henzelf als door andere actoren (auteurs, redacteurs, critici, enz.), zowel in periteksten (bijv. voor- en nawoorden in boeken) als in epiteksten (bijv. recensies, interviews, websites, enz.). De centrale onderzoeksvraag is hoe vertalers meerdere rollen en identiteiten construeren, combineren en/of toegewezen krijgen in verschillende soorten discours. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de moderne periode (19e eeuw - heden), met het Frans als bron- of doeltaal. Binnen dit linguïstisch-temporeel kader is er veel flexibiliteit in de keuze van de te bestuderen auteurs, vertalers en teksten. Als je een hedendaags corpus bestudeert, kan het onderzoek ook interviews met auteurs, vertalers, uitgevers en andere literaire actoren omvatten.

Je onderzoek wordt ingebed in de activiteiten van de TRACE-CLIV onderzoeksgroep. Het team is voornamelijk gevestigd in Gent en werkt nauw samen met andere onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten de Universiteit Gent (CCROC, CERES, CETRA, TRICS, CIRTI). Het onderzoek van de leden bestrijkt een brede waaier van onderwerpen, maar situeert zich doorgaans op het snijvlak van de literatuur- en vertaalwetenschap.

Jouw takenpakket

 • Binnen een periode van vier jaar schrijf je een proefschrift over paratekstuele representaties van vertalers in Franstalige literaturen.
 • Je deelt tussentijdse onderzoeksresultaten en inzichten via wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften of boeken, en door presentaties op internationale conferenties of workshops.
 • Je bent enthousiast om bij te dragen aan initiatieven die het onderzoek voor een breder publiek ontsluiten.
 • Je staat open voor samenwerking met andere doctoraatsstudenten binnen en buiten de Universiteit Gent die werken aan parallelle en complementaire onderzoeksprojecten.

Naast je kernonderzoekstaken draag je actief bij aan de onderwijsopdracht van onze instelling door (beperkte) ondersteuning te bieden aan opleidingsonderdelen binnen het domein van de (literaire) vertaalwetenschap. Daarnaast krijg je de kans om een promotorschap op je te nemen door masterscripties te begeleiden die gerelateerd zijn aan het onderwerp van je doctoraat.

Het aanbod:

 • We bieden de mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren in een internationale en stimulerende omgeving. De Universiteit Gent wordt steevast opgenomen in de lijst met de 100 beste universiteiten ter wereld. Gent ligt in het hart van Europa en is een boeiende en gastvrije stad met een rijk aanbod aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.
 • Je werkt onder de begeleiding van prof. Francis Mus. Je werktijden zijn flexibel en goed afgebakend; thuiswerk is mogelijk.
 • Je onmiddellijke onderzoekscontext zijn de onderzoeksgroepen TRACE en CLIV. Daarnaast kun je rekenen op goede contacten met collega's van andere onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten de Universiteit Gent. Tijdens je traject krijg je begeleiding van een doctoraatscommissie.
 • Administratief zal je onderdeel uitmaken van de afdeling Frans, die verantwoordelijk is voor het onderwijs van de vakken Frans in de bachelor- en masterprogramma’s van de vakgroep.
 • Je aanstelling start bij voorkeur op 1 september 2024, maar andere startdatum is ook mogelijk na overleg.
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die gunstig is, wordt het contract verlengd met nog eens drie jaar;
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm ;

Functieprofiel

 • We zijn op zoek naar een gemotiveerde en creatieve doctoraatsstudent die over de volgende kwalificaties en vaardigheden beschikt:
 • Je bezit (of zal dit behalen voor de startdatum, d.w.z. enkele maanden na aanmelding) een (Europees) masterdiploma dat relevant is voor het onderzoeksproject (bijv. taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, vertalen, culturele studies) met uitstekende resultaten.
 • Je bent vertrouwd met de belangrijkste methodologieën en theoretische referentiekaders in literaire vertaalwetenschap en vergelijkende literatuurwetenschap.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden om het onderzoeksmateriaal te analyseren.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, beschikt over organisatorische kwaliteiten en bent een teamspeler.
 • Je spreekt en schrijft vlot Engels en Frans. Een goede beheersing van het Nederlands is een pluspunt, vooral met het oog op praktische samenwerking.

Solliciteren

Dien je sollicitatiedossier in via een e-mail aan prof. Francis Mus (francis.mus@ugent.be), met als onderwerp ‘Sollicitatie: PhD parateksten’.

 • Je dossier (één pdf-document) bevat de volgende onderdelen:
 • Een motivatiebrief in het Nederlands, Frans of Engels, waarin je duidelijk maakt waarom je denkt dat je een geschikte kandidaat bent voor dit doctoraatsproject en waarom je deze functie wilt;
 • Een academisch/professioneel cv, met o.a. een overzicht van je studieresultaten;
 • Een korte samenvatting van je eerder onderzoek (bijv. wetenschappelijke artikelen, masterscriptie, verslag van projectwerk, etc.). Opmerking: dit kan afwijken van het thema van voorliggend onderzoeksproject;
 • Een voorbeeldtekst van je academisch onderzoek tot nu toe (bijv. artikel, een hoofdstuk van je masterscriptie, etc.);
 • Contactgegevens van ten minste twee referenten

Na een eerste screening worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek (live of online via MS Teams).

Uiterste indiendatum: 30 juni 2024.
Start van het doctoraatsonderzoek: september-oktober 2024