Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 28, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LA22 - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen; Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde; Master of Science in Biology; Master of Science in de biowetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je verricht wetenschappelijk onderzoek met het oog op het behalen van een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het door VLAIO gefinancierd project ‘KlimVEE’ (Platform voor de Vermindering van Enterische Emissies rundvee). Dit project beoogt de ontwikkeling van een geïntegreerd en gevalideerd in vitro-in vivo platform dat een snelle erkenning en toepassing van enterisch methaanreducerende voederstrategieën mogelijk maakt. Het platform faciliteert zowel de optimalisatie van bestaande strategieën voor bredere toepassing als de ontwikkeling van nieuwe strategieën, en omvat alle fasen van in vitro ontwikkeling tot praktijkimplementatie.
De drie grote innovatiedoelen zijn: de ontwikkeling van een geïntegreerd en gevalideerd in vitro-in vivo platform voor diverse rundercategorieën, bedrijfsvoeringen, en rantsoensamenstellingen; snelle evaluatie van welke maatregelen compatibel zijn en kunnen gecombineerd worden; emissiereductie en borging in de praktijk door gebruik te maken van bestaande generieke tools om de totale impact op een bedrijf in te schatten en sectorgegevens aan te leveren voor de Vlaamse klimaatboekhouding.

Ons aanbod

 • De eerste 2 jaar van je doctoraat ben je tewerkgesteld op Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO) van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Ugent) en de volgende 2 jaar op de eenheid Dier van het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO).
 • Gedurende de ganse projectduur zal je op beide locaties werkzaam zijn, maar afhankelijk van de onderzoeksprioriteiten, zal je meer op de ene dan op de andere plaats vertoeven.
 • Je krijgt de kans om opleidingen te volgen die nuttig zijn in het doctoraatsonderzoek en om via internationale congressen en samenwerkingen je horizon te verruimen.
 • Wij bieden een functie aan voor 1 jaar die na een positieve evaluatie wordt verlengd tot maximaal 4 jaar.
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen

Functieprofiel

 • Je bent een gedreven en dynamisch persoon met een sterke motivatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Je bent enthousiast om een wetenschappelijke uitdaging aan te gaan gericht op het vinden van praktisch implementeerbare oplossingen.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek. Aangezien melkveehouders de prioritaire doelgroep vormen, is kennis van het Nederlands aangewezen.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Getuigschrift Proefdierkunde strekt tot aanbeveling (Felasa C).
 • Kandidaten die momenteel in het laatste jaar van een masteropleiding zitten en in juli of september 2024 afstuderen, komen eveneens in aanmerking voor deze vacature.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Veerle Fievez (Veerle.Fievez@UGent.be) uiterlijk op 28 juni 2024.
1. Een motivatiebrief waaruit de “match” blijkt tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbrieven van alle studiejaren in het hoger onderwijs.
U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.
Na dossierselectie worden op 2 en 3 juli 2024 een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. U wordt hiervan uiterlijk op 1 juli 2024 op de hoogte gebracht.
Vanaf ten vroegste 1 oktober 2024 kan je aan de slag.

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie met Veerle.Fievez@UGent.be (09/264 90 02) en/of Nico.Peiren@ilvo.vlaanderen.be (09/272 25 79).