Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 01, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW07 - Vakgroep Letterkunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Diploma van Master op het terrein van de taal- en letterkunde, theaterwetenschap, culturele studies of (cultuur)geschiedenis (of een daaraan verwant diploma) met een aantoonbare interesse voor historische literatuur / toneel
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Functiebeschrijving

Het FWO-project ‘Vensters van verlangen: De verbeelding van consumptie in de komedie van de Lage Landen (1650-1725)’ biedt een positie aan voor een doctoraatsstudent voor 4 jaar aan de Universiteit Gent. Het project is ingebed in de onderzoeksgroepen Thalia (VUB-UGent: https://aogthalia.wordpress.com), GEMS (https://gemsugent.wordpress.com/) en de Vakgroep letterkunde aan de UGent, evenals het Centre de Recherche en Cinéma et Spectacle vivant (CiASp) aan de ULB. Het onderzoeksteam zal ook verbonden zijn aan de internationale onderzoeksgroep ITEMP (https://itempviolence.wordpress.com). Voor het digitale luik zal er samengewerkt worden met de onderzoeksgroep LT3 en het Centre for Digital Humanities aan de UGent.

Het project

Het project onderzoekt de representatie van consumptie en verlangen in vroegmoderne Nederlandse komedies. Het project benadrukt niet alleen het belang van een genre dat in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving lange tijd ernstig verwaarloosd werd, maar het beoogt ook een bijdrage te leveren aan wetenschapsgebieden die al langer onderzoek doen naar vroegmodern consumptiegedrag, maar zonder daarbij veel aandacht te besteden aan processen van culturele verbeelding. Aangezien komedies veelal herkenbare sociale omgevingen beschrijven, leveren zij niet alleen unieke informatie over bezit en waardetoekenning, maar ook over de morele, sociale en emotionele dynamiek van vroegmoderne consumptie. De toneelstukken bevatten expliciete verwijzingen naar consumptie en verlangen maar ze bieden ook inzicht in de wijze waarop deze verlangens de verbeeldingskracht van het toneelpersonage als consument stimuleren. Door middel van een analyse van een gedigitaliseerd corpus van ongeveer 200 toneelstukken zal het project een semantisch woordveld in beeld brengen dat zich in de vroegmoderne periode rond consumptiegedrag en de wens om te consumeren ontwikkelde. Aan de hand van een diepgaande analyse van een weloverwogen selectie van toneelstukken zal onderzocht worden hoe deze tekstuele kenmerken zich verhouden tot de opvoeringspraktijk en de filosofische, economische en poëticale context van het vroegmoderne toneel.

Begeleidsingsteam

Prof. Kornee van der Haven (UGent: https://research.flw.ugent.be/nl/cornelis.vanderhaven) en Prof. Karel Vanhaesebrouck (ULB: http://ltc.ulb.ac.be/whoswho/whoswho.php?id=IDeeb68a73147198bd0639e2f39f77620e) zijn de promotoren. Vanuit de onderzoeksgroep ITEMP maken ook Prof. Inger Leemans (VU Amsterdam) en Prof. Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden) deel uit van het begeleidingsteam (de zogeheten DBC).

Jouw opdracht

 • Het uitvoeren van literair bronnenonderzoek, met nadruk op toneelteksten, meer specifiek Nederlandstalige blijspelen uit de vroegmoderne tijd
 • Het uitvoeren van bronnenonderzoek in bibliotheken en archieven naar de literaire, filosofische en economische context van de toneelteksten
 • Het uitvoeren van onderzoek met digitale hulpmiddelen (digitale sentimentanalyse) dat gericht is op het detecteren van aan consumptie verbonden emoties in een corpus van ongeveer 200 toneelstukken
 • Het uitvoeren van een onderzoek naar een kleiner corpus van toneelstukken op basis van historisch-geïnformeerde kritische discoursanalyse, met veel aandacht voor de relatie tussen de tekst en de theatrale opvoeringspraktijk
 • Het schrijven van een dissertatie over Nederlandstalige komedies en consumptie in de vroegmoderne tijd
 • Het presenteren van het onderzoek op (inter)nationale conferenties
 • Het schrijven van artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften
 • Het organiseren van een wetenschappelijke conferentie
 • Het organiseren van activiteiten die gericht zijn op valorisatie van het onderzoek
 • Participeren in onderzoeksactiviteiten van het projectteam
 • Occasioneel ondersteunen bij onderwijsactiviteiten binnen de Vakgroep letterkunde

Functieprofiel

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma van Master op het terrein van de taal- en letterkunde, theaterwetenschap, culturele studies of (cultuur)geschiedenis (of een daaraan verwant diploma) met een aantoonbare interesse voor historische literatuur / toneel
 • Je hebt een brede interesse in het veld van de historische letterkunde
 • Je bent gefascineerd door theater- en cultuurgeschiedenis
 • Je hebt aandacht voor communicatie binnen een groter team van mensen
 • Je hebt interesse in digitale toepassingen binnen de geesteswetenschappen
 • Je hebt een uitstekende passieve beheersing van het Nederlands, Engels en beginnende noties van het Frans zijn een plus. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. Een uitstekende actieve beheersing van een van die twee talen is dus ook een voorwaarde.

Ons aanbod

 • Wij bieden je een doctoraatsbeurs aan als een contractuele aanwerving van 1 jaar met nog eens 3 jaar na een positieve evaluatie.
 • Je ontvangt een doctoraatsbeurs volgens de algemene voorwaarden van de Universiteit Gent. De belastingvrije beurs omvat een volledige sociale dekking.
 • Je werkt in een dynamische, multidisciplinaire en internationale onderzoek omgeving.
 • Alle personeelsleden van de Universiteit Gent genieten van een aantal voordelen, zoals 36 dagen betaald verlof, een brede waaier aan opleidings- en vormingsmogelijkheden, terugbetaling fietsverplaatsingen, enz. Een volledig overzicht van alle extralegale voordelen vindt u op onze website.

Solliciteren

Interesse?

We ontvangen sollicitaties liefst per mail en ten laatste op 1 juni 2023. Je kunt je sollicitatie richten aan Prof. Kornee van der Haven (cornelis.vanderhaven@ugent.be). Voeg de volgende documenten aan je sollicitatie toe als pdf-bestanden:

 • Motivatiebrief (max 2 pagina’s) waarin je aangeeft waarom je op deze vacature wenst te solliciteren
 • Een curriculum vitae, met een lijst van alle gevolgde mastervakken en voor die vakken behaalde studieresultaten
 • Een voorbeeld van een eigen (wetenschappelijke) tekst, bijv. in de vorm van een werkstuk, masterthesis of publicatie.
 • De naam en contactgegevens van twee referenties, waaronder jouw scriptiebegeleider, die door de selectiecommissie gecontacteerd kunnen worden
 • Een kopie van je Masterdiploma als je dat op het moment van solliciteren reeds behaald hebt. Zo niet, dan moet je aannemelijk kunnen maken dat het diploma voor 1 oktober behaald zal zijn.

Meer informatie

De startdatum is 1 oktober 2023. De interviews zullen medio juni 2023 plaatsvinden. Je kunt contact opnemen met Kornee van der Haven (cornelis.vanderhaven@ugent.be) of Karel Vanhaesebrouck (karel.vanhaesebrouck@ulb.be) als je meer informatie wenst.