Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 30, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
DI08 - Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de diergeneeskunde of sociale wetenschappen (communicatie, psychologie, etc.)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De vakgroep Inwendige Ziekten, Voortplanting en Populatiegeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde is op zoek naar een gemotiveerde doctoraatsbursaal voor het uitvoeren van onderzoek naar antibioticumgebruik in de diergeneeskunde. Wij bieden een voltijdse aanstelling als doctoraatsbursaal voor 4 jaar (initiële aanstelling 12 maanden, verlengd na positieve evaluatie). Het project start begin 2023, aanstelling kan vanaf 1 februari 2023 of zo snel als mogelijk.
Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. België blijft nog steeds één van de koplopers in Europa wat betreft het gebruik van antibiotica, en het gebruik van breed-spectrum antibiotica. Vermindering en optimalisering van het voorschrijven van antibiotica is urgenter dan ooit. Deze vermindering en optimalisering betreft alle sectoren waarin antibiotica en biociden worden gebruikt en voorgeschreven, aangezien AMR zich niet aan soort- of milieugrenzen houdt. Een “One health” aanpak is dus noodzakelijk.
In België werden er reeds meerdere kwalitatieve studies verricht die inzicht gaven in de onderliggende determinanten van het voorschrijfgedrag van huisartsen. In het kader van het groeiende belang van een “One Health” aanpak is een explorerende studie nodig die ook de voorschrijfcontext en het antibioticumgebruik van de Belgische dierenartsen in kaart brengt. Een recente ontwikkeling op dit gebied is de aanstelling van coaches (AB coaches, Belplume & Belpork) die veehouders met een te hoog antibioticum gebruik begeleiden naar een lager en meer verantwoord antibioticumgebruik. Verschillende studies toonden reeds aan dat coaching van de veehouder kan leiden tot gedragsverandering. Het is echter nog onduidelijk wat de succesfactoren van coaching zijn, bvb. invloed van het stadium van gedragsverandering van de veehouder, effect van coaching op de autonome motivatie bij de veehouder (zelfdeterminatietheorie) of effect van de communicatiestijl van de dierenarts/coach (motivational interviewing). Dit is essentiële informatie voor het reproduceerbaar maken van het slagen van de coaching en voor het integreren van deze methodes in de toekomstige opleiding van coaches/dierenartsen. Een laatste aspect van dit project is de toepassing van interventies om het antibioticumgebruik te verminderen en optimaliseren. In de humane geneeskunde werden reeds verschillende interventies opgezet gericht op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverstrekker en patiënt in combinatie met het gebruik van tools, zoals de IMPAC3T en GRACE-INTRO studies. In de diergeneeskunde werden nog geen gelijkaardige interventies toegepast binnen de Belgische context. Mogelijks kunnen boodschappen vanuit de humane geneeskunde geïntegreerd worden binnen interventies voor de diergeneeskunde en omgekeerd.
Dit onderzoeksproject wil antwoorden bieden op volgende vragen:
1) Hoe ervaren dierenartsen van nutsdieren en gezelschapsdieren hun antibioticumgebruik en -voorschrijfgedrag, de afvalverwerking van biociden en de antibioticumconsumptie door klanten.
2) Evaluatie van het toepassen van coaching voor een verminderd antibioticumgebruik: wat zijn de succesfactoren bij het coachen van de veehouder naar een betere bioveiligheid en verantwoord antibioticumgebruik?
3) Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een interventie gericht op het voorschrijfgedrag van dierenartsen: kan deze interventie het antibioticumgebruik en voorschrijfgedrag optimaliseren?

Functieprofiel

We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde onderzoeker (V/X/M) met het volgende profiel:

  • Je hebt een Master diploma in de diergeneeskunde en/of sociale wetenschappen. Het diploma moet behaald zijn op het moment van de aanstelling.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je bent een teamspeler en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
  • Je hebt interesse in wetenschappelijk en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
  • Je wenst een doctoraat in de diergeneeskundige wetenschappen te behalen.
  • Je spreekt en schrijft Nederlands (voor gegevensverzameling) en Engels (voor wetenschappelijke communicatie).

Solliciteren

Zin om deel uit te maken van ons team? Stuur ons dan volgende documenten door: CV, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten en diploma, en motivatiebrief.
Deze documenten dienen doorgestuurd te worden naar annelies.decloedt@ugent.be ten laatste op 30 december 2022. Mogelijke kandidaten zullen begin januari uitgenodigd worden voor een interview. Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u steeds contact opnemen met prof. Annelies Decloedt (annelies.decloedt@ugent.be).