Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 30, 2024 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE35 - Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in biomedische wetenschappen
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 15.000 medewerkers zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio.

De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 85 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

Functieomschrijving

 • Het betreft een doctoraatspositie ter onderzoek van pathofysiologie van mitochondriale aandoeningen. Mitochondriale aandoeningen zijn zeldzame aandoeningen, met vaak ernstige symptomen, maar hebben toch een prevalentie van 1/5000 individuen. Tijdens de laatste twee decennia is er een versnelling gekomen in de diagnostiek van deze aandoeningen, mede dankzij de vooruitgang van genetische diagnostische technieken. Echter valt er nog veel te ontrafelen over de pathofysiologie en zeker ook over behandelingsstrategieën van deze ziekten.
 • Het doel van dit PhD project is een zebravismodel op te stellen voor een specifieke subgroep van mitochondriale aandoeningen, namelijk de aARS2 deficiënties. Hierbij wordt samengewerkt met de Zebrafish core facility, onder leiding van professor Paul Coucke.
 • Er wordt verwacht dat u kan omgaan met proefdieren, in dit geval zebravissen, en dat u ervaring hebt met CRISPR-Cas en genetische sequeneringstechnieken. Op genetisch gemodificeerde zebravissen zullen gedragsobservaties alsook microscopische technieken worden toegepast. Anderzijds zullen biochemische analyses (spectrofotometrie, zuurstofconsumptie, western blotting, BN-PAGE) moeten uitgevoerd worden, zodat ervaring met deze technieken zeker een meerwaarde is. Mochten bepaalde technieken nog niet gekend zijn, kunnen we zeker instaan voor de opleiding hierrond.
 • Na het succesvol opstellen van het modelorganisme, kunnen ook therapeutische strategieën geëvalueerd worden en outcome hiervan beoordeeld worden, met dezelfde technieken als hierboven vermeld alsook eventueel via omics analyses zoals transcriptomics en proteomics.
 •  De finaliteit van het onderzoek houdt zeker het behalen van een doctoraatsdiploma in.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een diploma van master (bij voorkeur) in de biomedische wetenschappen. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • Houder zijn van een diploma of certificaat voor proefdierkunde is eveneens aangewezen.

ONS AANBOD

 • Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal bestaande uit een initiële periode van 12 maanden - die na positieve evaluatie, verlengd wordt naar een periode van in totaal maximum 48 maanden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 01/04/2024
 • Het beursbedrag bedraagt 100% van het netto salaris van een AAP-lid in gelijke gezinsomstandigheden. Het individuele beursbedrag wordt door de directie Personeel en Organisatie bepaald op basis van gezinstoestand en anciënniteit. Het beursbedrag is een niet-belastbare studiebeurs. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Bezorg je CV, kopie van je masterdiploma (indien reeds in je bezit) en motivatiebrief aan arnaud.vanlander@ugent.be. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met prof. Arnaud Vanlander (arnaud.vanlander@ugent.be, +32 09/3321471).