Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 01, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
diploma Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde of equivalent of Management en Beleid in de Gezondheidszorg
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je wordt betrokken in een onderzoekproject gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek rond de integratie van Nurse-Led zorgmodellen / Nurse-Led Clinics in Vlaanderen waarin Verpleegkundig Specialisten en andere verpleegkundige expertfuncties instaan voor de zorg voor een groep patiënten.
Nieuwe zorgmodellen met o.a. verpleegkundig specialisten en andere verpleegklinische expertfuncties die complementair met of als substituut voor artsen functioneren kunnen een antwoord bieden op complexe zorgnoden en de hoge werkdruk (versterkt door Covid-19) bij zorgverleners in de eerste lijn en het ziekenhuis. In België is onderzoek over dergelijke ‘Nurse-Led’ zorgmodellen / Nurse-Led Clinics nieuw en beperkt. In dit onderzoek gaan we aan de slag met Mixed Methods onderzoek waarbij we kijken naar effectiviteit op patiënt-, team- en organisatieniveau en naar implementatieprocessen en aspecten op wettelijk en organisatorisch vlak van deze zorgmodellen.

 • Je coördineert en draagt bij tot het uitwerken van de verschillende werkpakketten van dit project, onder supervisie van een team van ervaren en gedreven onderzoekers.
 • Vanuit dit onderzoeksproject werk je aan een doctoraat waarvoor je enkele wetenschappelijke artikels schrijft en onderzoeksresultaten presenteert op (inter)nationale congresse
 • Je levert bijstand bij het onderwijs en de dienstverlenging van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (de onderzoeksafdeling waaruit het project wordt geïnitieerd)

Functieprofiel

UW PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde of equivalent of Management en Beleid in de Gezondheidszorg. 
 • Je hebt interesse in implementatie onderzoek waarbij verschillende onderzoeksdesigns gecombineerd worden (kwalitatief, kwantitatief, Delphi-procedure, observatie, document-analyse, …)
 • Je bent vertrouwd (vb. door eerdere werkervaring) met de organisatie van een ziekenhuis en/of een (multidisciplinaire) eerstelijnspraktijk en/of interprofessioneel samenwerken
 • Kennis van verpleegklinische expertfuncties (zoals Verpleegkundig Specialist, verpleegkundig consulent, etc.) en wat zich hierrond in het Belgische zorglandschap momenteel afspeelt, strekt tot aanbeveling
 • Je hebt sterke (Nederlandse) communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden om met interprofessionele teams van zorgverleners en managers om te gaan en hen door een veranderproces te begeleiden.
 • Je hebt goede schrijf- en spreekervaring in het Engels

  ONS AANBOD

 • Wij bieden je een aanstelling o.v.v. een doctoraatsbursaal voor een jaar dat kan verlengd worden tot 4 jaar in totaal na positieve evaluatie
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15 april 2023
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een strategisch belangrijk onderzoeksproject voor de verpleegkunde in Vlaanderen gefinancierd door het FWO
 • De mogelijkheid om een doctoraat te behalen
 • Nauwe supervisie door ervaren en gedreven onderzoekers
 • Een aangenaam team van collega doctoraatsstudenten, postdocs en ZAP-leden
 • De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen die relevant zijn voor het uitvoeren van het onderzoeksproject
 • Deelname aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Solliciteren tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan) via mail naar prof. dr. Ann Van Hecke: Ann.VannHecke@UGent.be

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: uw cv én motivatiebrief (samengevoegd als 1 PDF-document van maximum 10 MB) en
 een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)

We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. dr. Ann Van Hecke (promotor), Ann.VanHecke@UGent.be; : +32 (0) 9 332 83 49