Salarisschaal business developer

Bedrag periodieke loonsverhoging

  • ZAPFT1: 8 x 3-jaarlijkse verhoging --> 1 772,57
  • ZAPF1A: 8 x 3-jaarlijkse verhoging --> 2 148,57
  • ZAPFT2: 8 x 3-jaarlijkse verhoging --> 2 444,95
  • ZAPF2A: 8 x 3-jaarlijkse verhoging --> 2 958,39 (sinds 01-10-1999)
  • ZAPFT3: 6 x 3-jaarlijkse verhoging --> 3 519,23
  • ZAPFT4: 5 x 3-jaarlijkse verhoging --> 4 741,66

Overzicht in tabelweergave

De bedragen in onderstaande tabel dienen te worden verrekend volgens de huidige index.

docent 1
(ZAPFT1)

docent 2

(ZAPF1A)

hoofddocent 1

(ZAPFT2)

hoofddocent 2

(ZAPF2A)

hoogleraar

(ZAPFT3)

gewoon hoogleraar

(ZAPFT4)

Jaren Functieniveau 1 Functieniveau 1 Functieniveau 2 Functieniveau 2 Functieniveau 3 Functieniveau
4
0 29 914,33 30 255,04 34 255,87 34 735,44 40 109,00 44 924,78
1
2
3 31 686,90 32 403,61 36 700,82 37 693,83 43 628,23 49 666,44
4
5
6 33 459,47 34 552,18 39 145,77 40 652,22 47 147,46 54 408,10
7
8
9 35 232,04 36 700,75 41 590,72 43 610,61 50 666,69 59 149,76
10
11
12 37 004,61 38 849,32 44 035,67 46 569,00 54 185,92 63 891,42
13
14
15 38 777,18 40 997,89 46 480,62 49 527,39 57 705,15 68 633,08
16
17
18 40 549,75 43 146,46 48 925,57 52 485,78 61 224,38
19
20
21 42 322,32 45 295,03 51 370,52 55 444,17
22
23
24 44 094,89 47 443,60 53 815,47 58 402,56