Core Facilities

Een Core Facility brengt vaak zeer gespecialiseerde en noodzakelijke wetenschappelijke expertise, dienstverlening en onderzoeksinfrastructuur samen in een reële of virtuele eenheid (al dan niet over disciplines en/of gebruikersgroepen heen). Een Core Facility bevordert de samenwerking tussen onderzoekers, zowel intern als extern, en werkt een strategie uit voor het vernieuwen en/of uitbreiden van de onderzoeksinfrastructuur binnen de Core Facility. Het gebruik staat open voor alle onderzoekers binnen de Core Facility en/of andere gebruikers binnen en buiten de UGent.