Research directory

Onderzoekers en expertise

Er zijn verschillende mogelijkheden om een geschikte wetenschappelijke expert te vinden aan de UGent:

  • De Research Explorer bevat voor elke onderzoeker een profielpagina met zowel trefwoorden ter illustratie van diens expertise als verwijzingen naar diens projecten, publicaties en andere activiteiten
  • Zoekactie op trefwoord via Academische Bibliografie
  • Voor journalisten: neem contact op met de Persdienst.

Onderzoeksplatform Letteren en Wijsbegeerte

http://research.flw.ugent.be/

Expertisedatabank Gents Afrika Platform

Voor een overzicht van UGent-expertise inzake Afrika en lopende projecten met Afrikaanse partners: http://www.africaplatform.ugent.be

Scripties en doctoraten

Specifieke dienstverlening

UGent biedt verschillende diensten op basis van ontwikkelde expertise en instrumenten: analyses, metingen, testen en certificering, preklinische en klinische diensten, toegang tot en deponeren van microbiologisch en genetisch materiaal.

Onderzoeksgroepen aan UGent

Behalve een 90-tal vakgroepen kent de UGent ook vele onderzoeksgroepen of 'samenwerkingsverbanden voor onderzoek (SVO's)'.

Raadpleeg de Research Explorer voor een overzicht.

Strategische onderzoeksplatformen (gefinancierd door BOF of IOF)

Interdisciplinaire consortia met maatschappelijke impact (IDC)

Industrial Liaison Network (netwerk van IOF-consortia)

De UGent heeft een aantal business development centers gecreëerd op basis van complementaire onderzoeksgroepen op vlak van toepassings- en/of expertisegebieden.

Core Facilities

De UGent financiert via het Bijzonder Onderzoeksfonds verschillende Core Facilities die hooggespecialiseerde en onmisbare wetenschappelijke expertise, diensten en onderzoeksinfrastructuur samenbrengen.

Interuniversitaire onderzoekscentra

Universiteit Gent is een actieve onderzoekspartner van:

Track record specifieke project- en financieringstypes

Collecties en musea

Onderzoeksdatabanken

  • FRIS-portaal: Flanders Research Information Space - informatie over onderzoek in Vlaanderen (onderzoeksprojecten, publicaties, organisaties en onderzoekers).
  • INVENT is de inventaris opgemaakt door de Federale Overheid van alle onderzoekspotentieel aan zowel Vlaamse als Waalse onderzoeksinstellingen.

Gerelateerde inhoud