Interuniversitaire BOF-projecten (iBOF)

Algemene info

Alle Vlaamse universiteiten lanceren samen een gloednieuw iBOF-programma, waarbij interuniversitaire projecten worden gecofinancierd. Binnen het iBOF-programma wordt excellent, kennisgrensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in een samenwerkingsverband van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten. Er zal tweejaarlijks een iBOF oproep gelanceerd worden.

Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen (al dan niet in combinatie met veelbelovende onderzoekers met groot potentieel) die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten. Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren.

iBOF projecten hebben een looptijd van 4 jaar.

Projectvoorstellen uit alle domeinen kunnen worden ingediend.

Budget

Het aan te vragen totaalbedrag per promotor varieert tussen 400.000 en 800.000 euro, met een maximum van 3.000.000 euro per consortium.

Het aangevraagde budget dient realistisch en conform de beoogde werkpakketten te zijn.

Wie kan een iBOF-project aanvragen?

Algemeen: minimum 3 promoteren van minstens 2 Vlaamse universiteiten.

 • 1 van de promotoren treedt op als coördinator-woordvoerder van het consortium. De coördinator-woordvoerder is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking van het consortium en vormt het eerste aanspreekpunt.
 • Aanvragen worden ingediend door de coördinator-woordvoerder van het consortium bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van zijn/haar universiteit.
 • De promotoren zijn toponderzoekers (of veelbelovende onderzoekers met een groot potentieel), die een excellent track record hebben (internationale excellentie), die essentiële expertise aanbrengen bij het project, die complementair zijn en die in synergie het project uitvoeren.
 • Per promotor kunnen er één of meerdere copromotoren, verbonden aan dezelfde universiteit dan de promotor bij wie zij aansluiten, deelnemen.
 • Men kan slechts bij 1 iBOF-aanvraag betrokken zijn.
 • Bijkomende regels rond wie kan optreden als promotor of copromotor kunnen worden teruggevonden in de iBOF oproep (zie oproepdocumenten).
OPMERKING: Voor deze eerste iBOF oproep gelden noch voor de aanvragende promotoren, noch voor de aanvragende copromotoren onverenigbaarheden met lopende BOF- en/of IOF-projecten. Promotoren en copromotoren die in het kader van de iBOF-oproep 2019 een iBOF-project verwerven, zullen niet kunnen deelnemen aan de volgende iBOF-oproep in 2021.

Hoe aanvragen?

 • Formulier intentieverklaring beschikbaar vanaf 17 september 2019 (zie oproepdocumenten)
 • Verzenden aan (als UGent promotor optreedt als coördinator-woordvoerder van de aanvraag)
 • Consortia die doorgaan naar de tweede ronde zullen uitgenodigd worden om uiterlijk tegen 15 juni 2020 een uitgewerkte versie van de aanvraag in te dienen (sjabloon hiervoor komt later beschikbaar).

Indiendata - deadlines?

De selectieprocedure bestaat uit een tweestapsprocedure:

1.  Interuniversitaire preselectie van de intentie aanvragen:

 • Deadline indienen intentie aanvraag: 5 december 2019 (uiterlijk 23u59)
 • De coördinator-woordvoerder dient de aanvraag (in het Engels) in bij zijn/haar universiteit.  
OPMERKING: Intentieaanvragen zijn bindend wat betreft de samenstelling van het consortium. Na de intentiefase kunnen er op initiatief van de aanvragers geen promotoren of copromotoren meer worden toegevoegd.

2.  Selectie van uitgewerkte aanvragen door een internationaal panel:

 • Deadline indienen uitgewerkte versie: 15 juni 2020 (uiterlijk 23u59)
 • De coördinator-woordvoerder dient de volledige aanvraag (in het Engels) in bij zijn/haar universiteit. 

Timing iBOF oproep

De timing van de oproep verloopt als volgt:

 • 17 september 2019 : lancering oproep
 • 5 december 2019: deadline indiening intentieaanvragen
 • 16 december 2019: communicatie naar promotoren omtrent formele ontvankelijkheid aanvraag
 • Januari/februari 2020: inhoudelijke evaluatie intentieaanvragen door werkgroepen Onderzoeksraad
 • 25 februari 2020: bekrachtiging gepreselecteerde kandidaten door UGent Onderzoeksraad
 • 31 maart 2020: bekendmaking doorgang naar tweede selectiefase
 • 15 juni 2020: deadline indiening uitgewerkte versie iBOF aanvraag 
 • Juni-augustus 2020: peer review op afstand (via remote reviewing)
 • 11 september 2020: deadline rebuttals coördinator-woordvoerders
 • September/oktober 2020: presentatie en evaluatie van de aanvragende consortia door internationaal expertenpanel
 • Oktober-december 2020: interuniversitaire en universitaire beslissing toekenning projecten
 • 18 december 2020: officiële communicatie toekenningen
 • 1 januari 2021: start iBOF-projecten

Oproepdocumenten

Verdere informatie