BOF Startkrediet

Details

Bedrag

 • Een Startkrediet bedraagt sinds 1 februari 2020 €210.000.
 • Dit is een 4-jarig project (de middelen worden wel 2 jaar extra ter beschikking gesteld in SAP)
 • Het budget kan vrij worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting in het kader van onderzoek.

Wie komt in aanmerking voor een Startkrediet?

Er kan slechts 1 maal een Startkrediet toegekend worden gedurende de volledige academische UGent carrière.

Jaarlijks zijn er 2 vaste momenten aan de UGent waarop ZAP-leden aangesteld/benoemd worden of hun bestaand ZAP-aanstellingspercentage uitgebreid wordt: per 1 september en per 1 februari. Kort na deze twee data zullen de Startkredieten toegekend worden aan de belanghebbenden.

Om recht te hebben op een Startkrediet vanuit de UGent dient het ZAP-lid te behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50%;
 • ZAP-leden bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent per 1 september/1 februari uitgebreid wordt naar ten minste 50%;
 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50%, maar hun mandaat slechts deeltijds opnemen in combinatie met een postdoctoraal FWO-mandaat;
 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden met een deeltijdse ZAP-aanstelling aan de UGent in combinatie met een deeltijdse ZAP-aanstelling aan de Ghent University Global Campus (Zuid-Korea). Het gecombineerd aanstellingspercentage dient ten minste 50% te bedragen.

Uitzondering

Ook ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van minder dan 50% in combinatie met een fundamenteel klinisch FWO-mandaat hebben recht op een opstartbudget. Voor deze categorie zal de toekenning rechtstreeks gebeuren door het UZGent (ipv door de UGent) en dient onderstaande workflow niet gevolgd te worden. Het budget zal beschikbaar worden gesteld op een WBS-element binnen het UZGent.

Voor meer informatie omtrent de procedure voor de toekenning van een opstartbudget vanuit het UZGent aan fundamenteel klinische madaathouders, gelieve contact op te nemen met .

Workflow

 • Om een startkrediet te verwerven is vooraf een minimale registratie nodig  (reden hiervoor is de verplichte verantwoording en rapportering aan de overheid via het FRIS-portaal). Deze registratie zal gebeuren via de webinterface van GISMO (geïntegreerd onderzoeksinformatiesysteem van de UGent).
 • Alle ZAP-leden die recht hebben op een Startkrediet worden begin september/begin februari, via hun UGent e-mailadres uitgenodigd om het registratieformulier in te vullen via de online GISMO registratietool, bij voorkeur binnen de maanden tot maximum één jaar na hun effectieve indiensttreding.
 • Via GISMO wordt minimale maar essentiële informatie opgevraagd:
  • Administratieve gegevens met betrekking tot de promotor
  • Titel van het project waarvoor men het Startkrediet zal gebruiken (Nederlands en Engels)
  • Informatie over de projecttiming (beoogde startdatum)
  • Nederlands- en Engelstalig abstract
  • Nederlands- en Engelstalige trefwoorden
  • Disciplinecode(s)
  • Ethische- en bioveiligheidsimplicaties
 • Na goedkeuring zal het ZAP-lid vervolgens een e-mail ontvangen met vermelding van de Grantscode in SAP waarop het toegekende budget ter beschikking werd gesteld alsook de start- en einddatum van de financiering in SAP. 

Wat met verlate indiensttreding?

ZAP-leden die per 1 september/1 februari aangesteld/benoemd worden, maar 'verlaat' in dienst treden, kunnen (indien ze dat willen) reeds vanaf dat moment het registratieformulier invullen, maar het Startkrediet zal pas beschikbaar gesteld worden vanaf de effectieve startdatum van het ZAP-mandaat.

Eindverslag

Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project dat werd gefinancierd door het Startkrediet dient de promotor een wetenschappelijk eindverslag via e-mail te bezorgen aan BOFapplication@UGent.be. Dit document  geldt als enige verslaggeving voor het toegekend Startkrediet.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden - Afdeling Onderzoekscoördinatie