Europese en internationale onderzoeksfinanciering

Europese financiering

Horizon 2020 is het grootste Europese financieringsprogramma voor Onderzoek en Innovatie. Het loopt van 2014 tot 2020 en is de opvolger van Framework Programme 7 (FP7, 2007-2013) en FP6 (2002-2006). Het Horizon 2020 budget omvat ongeveer 80 miljard euro.

Horizon 2020 heeft tot doel Europa te helpen om excellent onderzoek te voeren, barrières voor innovatie weg te werken en samenwerking tussen de private en publieke sector te faciliteren.

Complementair aan H2020 worden verdere maatregelen genomen om de European Research Area (ERA) te realiseren.

Internationale financiering

De medewerkers van de directie Onderzoeksaangelegenheden bieden voornamelijk ondersteuning bij de aanvraag van eigen (BOF), Vlaamse (FWO, VLAIO en VLIR), federale (BELSPO) en Europese (H2020) financiering. Er zijn echter vele, andere internationale financieringskanalen, bijv.: