Resultaat Oproep FWO Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2017-2018

Op 28 maart 2018 keurde de Raad van Bestuur van het FWO de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Associatie UGent werden 37 voorstellen ingediend, waarvan 1 met een hoofdpromotor aan een andere Associatie. Daarvan kregen er 16 een subsidie toegekend (samen goed voor 5,71 miljoen euro).

Alfa

 • De vakgroep Algemene Economie (prof. Bruno Merlevede) zal toegang krijgen tot databanken met cruciale basisdata voor onderzoek in accounting, financiële economie en bedrijfsfinanciering. In combinatie met projectspecifieke data zal deze basisdata er mede voor zorgen dat de betrokken onderzoekers op internationaal niveau hoogstaand onderzoek kunnen blijven verrichten.
 • Prof. Miriam Bouzouita (vakgroep Taalkunde) zal met dit project de eerste morfosyntactisch geannoteerde databank van de Europese Spaanse dialecten creëren. Hiervoor zal een bestaande orale databank getranscribeerd worden met behulp van automatische transcripties (o.b.v. spraakherkenning) om nadien via een game-gebaseerde benadering geannoteerd te worden.
 • De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (prof. Bart Defrancq) wil hun oude tolkeninfrastructuur vervangen door een state-of-the-art experimenteel tolklab, waarin zowel onderzoek gedaan kan worden als opleiding gegeven.
 • Het project ‘CINECOS’ (prof. Daniël Biltereyst, vakgroep Communicatiewetenschappen) heeft tot doel een open access platform te bouwen met de mogelijkheid om onderzoeksdata m.b.t. cinemageschiedenis in Vlaanderen en België vanaf 1896 te delen, verrijken, analyseren en duurzaam ter beschikking stellen.
 • Prof. Wim De Clercq (vakgroep Archeologie) wil met zijn project een online open access platform creëren, dat tegelijk een hands-on verzameling zal zijn van bewerkte natuursteen en aardewerk (van prehistorie tot pre-industriële tijd). Dit platform wordt een referentiesysteem voor alle onderzoekers uit de archeologie, geologie en cultureel erfgoedstudies.

Beta

 • De onderzoeksinfrastructuur van het team van prof. Thijs Vandenbroucke (vakgroep Geologie) bestaat uit een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) voor modern aardwetenschappelijk onderzoek in geologie, archeologie en bodembeheer. De investering betreft zowel de hardware als de software, specifiek voor de studie van geologische en archeologische materialen.
 • Prof. Dirk Poelman (vakgroep Vastestofwetenschappen) zal zich met zijn project toespitsen op spectrofotometrie (de combinatie van optische transmissie en reflectiemetingen van ultraviolet tot infrarood). Het project wil de verschillende metingen die doorgaans uitgevoerd worden met een veel hogere resolutie uitvoeren, bij variabele temperatuur, druk en gasatmosfeer.
 • Om de ontwikkeling van een zeer dunne implanteerbare elektronica-verpakking te kunnen realiseren zal het team van prof. Herbert De Smet (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) een WVTR-meettoestel met extreem hoge gevoeligheid aankopen. Dit is belangrijk om de verpakking van elektronische implantaten te kunnen controleren op zijn waterdoorlaatbaarheid (WVTR)
 • De UGent NB-photonics teams (o.l.v. prof. Dries Van Thourhout, vakgroep Informatietechnologie) en imec vormen samen een sterk experimenteel quantum netwerk op Europees niveau. Om de voor hen essentiële experimenten bij cryogene temperaturen te kunnen uitvoeren zullen ze met de FWO-middelen een closed cycle cryostation met optische toegang en piëzo-elektrisch actuators aankopen. 
 • X-ray scattering is een hulpmiddel om de nanostructuur te bestuderen van o.a. polymeren en vezels, dunne films, beton, slagroom, enz. Het infrastructuurproject van prof. Koen Dewettinck (vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit) omvat enerzijds de opwaardering van een bestaande WAXS-apparatuur (voor hoge hoek X-ray scattering) en anderzijds de aankoop van een SAXS-apparatuur (voor kleine hoek X-ray scattering).
 • De infrastructuur die prof. Els Van Damme (vakgroep Moleculaire Biotechnologie) zal aanschaffen is een flexibel, volledig automatisch highthroughput moleculair en on-line screeningsplatform. Deze faciliteit zal de huidige onderzoekslijnen versterken en nieuwe onderzoekslijnen openen op het gebied van industriële en plantenbiotechnologie.
 • Het doel van het consortium van prof. Peter Lambert (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) is om een toonaangevend hightech onderzoekslaboratorium te realiseren voor interactiewetenschap. De aangevraagde apparatuur vormt een essentieel onderdeel van het “Interaction Lab”, bestaande uit 3D audio, immersieve visualisatietechnologie, full-body tracking van meerdere personen, eye tracking en biosensoren, uitgebreide rekeninfrastructuur en netwerkvoorzieningen voor de integratie van draadloze wearables en IoT-toestellen.

Gamma

 • Prof. Lynn Vanhaecke (vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid) zal samen met de verschillende copromotoren een REIMS-platform (Rapid Evaporative Ionisation Massaspectrometer) ontwikkelen voor een snelle diagnose, prognose en voorspelling van in vitro en in vivo (patho-)fysiologische veranderingen in diverse matrices.
 • Het consortium van prof. Ward De Spiegelaere (vakgroep Morfologie) wil een state-of-the-art microdissectie microscoop installeren. Dit toestel zal een extra dimensie bieden aan de mogelijkheden van het huidige single-cell-consortium van de UGent en zal, naast RNA- en DNA-sequenering, het consortium ook toelaten om ablatie experimenten uit te voeren voor beeldvorming van levende cellen en organismen na het verwijderen van microscopische cellen of structuren.
 • Prof. Franki Speleman (vakgroep Pediatrie en Genetica) zal investeren in een innovatief geautomatiseerd eiwit-analyse-platform, dat wordt geïntegreerd met een toestel dat toelaat de stalen automatisch op te laden.
 • De vakgroep Geneesmiddelenleer (prof. Serge Van Calenbergh) zal een multifunctionele NMR-spectrometer aankopen voor de synthese en analyse van nieuwe moleculen met therapeutisch en diagnostisch potentieel. De NMR-analyse wordt ook gebruikt voor de opheldering van de chemische structuur van de gesynthetiseerde verbindingen en laat ook toe hun zuiverheid in te schatten.