Resultaat Oproep Hercules Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2007-2008

Op 15 oktober 2008 keurde de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Associatie UGent werden 42 voorstellen ingediend; 12 ervan kregen een subsidie toegekend (samen goed voor 6,2 miljoen euro). Opvallend waren de vele samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit de universiteit en de hogescholen.

Alfa

 • Een consortium onder leiding van Prof. Eric Vanhaute (Nieuwste Geschiedenis) zal een centrale gegevensbank ontwikkelen van historische statistieken die op basis van tellingen in Vlaanderen en België beschikbaar zijn tot op het niveau van de gemeenten sinds 1795.
 • Aan de Faculteit Economie (Prof. Rudi Vander Vennet) zal men toegangsrechten aankopen op een aantal financiële databanken die fundamentele gegevens bevatten voor onderzoek in de financiële economie, bedrijfsfinanciering en accounting.

Beta

 • Prof. Geert De Schutter (Bouwkundige Constructies) zal een vacuüm menginstallatie voor hoogwaardige cementgebonden materialen kunnen aankopen.
 • Een samenwerkingsverband tussen 3 faculteiten en de Hogeschool Gent onder leiding van Prof. Els Van Damme (Moleculaire Biotechnologie) richt een platform op voor fluorescentiemicroscopie, met onderzoekstoepassingen in de materiaalwetenschappen, fotonica en moleculaire biologie.
 • Het toestel dat Prof. Wout Boerjan (Moleculaire Genetica) aanvroeg zal de metabolische samenstelling van plantenextracten kunnen meten en in kaart kunnen brengen. Dit onderzoek vindt zijn toepassingen in bv. het gebruik van planten als bron voor hernieuwbare energie.
 • Jan Desmet (Hogeschool West-Vlaanderen) zal kunnen investeren in een vrij programmeerbare elektrische spanningsbron voor onderzoek in energie-efficiëntie en elektrische distributienetten met hernieuwbare energiebronnen.
 • Binnen het project van Prof. Yves De Deene (Radiotherapie) zal een hyperpolarisatiegenerator geconstrueerd worden. Dit toestel maakt het mogelijk om xenongas door middel van nucleaire magnetische resonantie beeldvorming in beeld te brengen. Zo kunnen o.m. functionele beelden verkregen worden van de longen.
 • Het consortium van Prof. Bart Devreese (Biochemie, Fysiologie en Microbiologie) zal een nieuw type massaspectrometer aankopen dat heel nauwkeurig het gewicht van moleculen kan bepalen. Dit toestel zal hoofdzakelijk gebruikt worden om informatie te verzamelen over de structuur van eiwitten.
 • Prof. John Van Camp (Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit) investeert in een fermentatie- en filtratie-eenheid voor het onderzoek van de nutritionele kwaliteit van gefermenteerde plantaardige producten.

Gamma

 • De vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie (Prof. Eric Cox) van de faculteit Diergeneeskunde investeert in een celsorter, een essentieel basisinstrument voor hun onderzoek.
 • Prof. Jo Vandesompele (Pediatrie en Genetica) zal de nieuwste generatie functionele genoomanalyse infrastructuur kunnen aankopen; spitstechnologie die moet toelaten om genetische codes (humaan en van andere organismen) tot duizend maal sneller en efficiënter te ontrafelen.

Kunsten

Tot slot zal de Hogeschool Gent onder het promotorschap van Steven Jacobs (vakgroep Audiovisuele Kunsten) een audiovisueel en interactief onderzoekslab uitbouwen voor het onderzoek van theater- en filmmakers, animatiefilmers, mediakunstenaars en mediadesigners.