Resultaat Oproep Hercules Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2009-2010

Op 25 februari 2010 keurde de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Associatie UGent werden 39 voorstellen ingediend, waarvan 4 met een hoofdpromotor aan een andere Associatie; 16 ervan kregen een subsidie toegekend (samen goed voor 6,24 miljoen euro).

Alfa

 • Prof. Kristoffel Demoen (Vakgroep Latijn & Grieks) zal een databank ontwikkelen van Byzantijnse boekepigrammen. Duizenden verwaarloosde, of zelfs totaal vergeten Griekse gedichten, die neergeschreven werden in de randen van Middeleeuwse manuscripten, zullen voor het eerst vrij beschikbaar worden gesteld via een doorzoekbare databank.
 • Binnen de vakgroep Archeologie (Prof. Peter Vandenabeele) zal een "Total-Reflexion X-ray Fluorescence Equipment" aankopen die moet toelaten om de elementaire samenstelling van een wijd spectrum van archeologische stalen en omgevingsstalen te analyseren.
 • Ook prof. Jeroen Deploige (Vakgroep Geschiedenis) zal een databank ontwikkelen, ditmaal met Middeleeuwse bronnen uit de Lage Landen. Binnen deze databank zal de Diplomata Belgica een collectie vormen van alle charters uit de Zuidelijke Nederlanden voor 1250. De collectie Narrative Sources behelst dan weer een overzicht van alle verhalende bronnen uit de Lage Landen van vóór circa 1500.

Beta

 • Prof. José Martins (Vakgroep Organische Chemie) zal een 500 MHz NMR-platform oprichten om de structuur van, en de interacties tussen moleculen en materialen uit chemische synthese te onderzoeken. Dit kan de basis vormen van nieuwe en innovatieve toepassingen, gaande van meer efficiënte nanomaterialen tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
 • Ook Prof. Patrick Segers (Vakgroep Civiele Techniek) kreeg een subsidie toegewezen voor de aankoop van een High frequency/resolution ultrasound system voor de kwantitieve analyse van bloedvaten bij genetisch gemodelleerde muizen en bij de mens.
 • Ook de Vakgroep Bioanalyse (Prof. Christophe Detavernier) zal dankzij Hercules nieuwe onderzoeksinfrastructuur kunnen installeren: een Ultra-high Vacuum Cluster Tool voor de studie van oppervlakken, films en nanostructuren.
 • Prof. Lieven Vandevelde (Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering) kreeg dan weer een subsidie voor de bouw van een veldlaboratorium met kleinere windturbines. In dit laboratorium kan bij windturbines gewerkt worden aan de optimalisatie van de mechanische sterkte van de gebruikte materialen, het verminderen van geluidsoverlast, en het verhogen van de efficiëntie en energieproductie.
 • Het project van Prof. Rik Van Deun (Vakgroep Anorganische en fysische chemie) betreft een geavanceerd toestel voor het meten van straling met een golflengte van 200-3300 nm, en tussen 4.2 K en 500 K.
 • Prof. Peter Dubruel (Vakgroep Organische Chemie) zal een ELLIS-EQCM apparaat aankopen (Ellipsometer coupled ‘Quartz Crystal Microbalance’), dat moet toestaan om twee zeer belangrijke materiaaleigenschappen te bepalen: de laagdikte en aanhechtingsverschijnselen aan de oppervlakte.
 • Een Cryo-scanning Elektronenmicroscoop (Cryo-SEM) zal geïnstalleerd worden aan de Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit (Prof. Koen Dewettinck). Dit toestel maakt het mogelijk hoge resolutiebeelden te maken van zowel het oppervlak als het binnenste van een staal. Deze techniek leent zichzelf tot de studie van de nano -en microstructuur van vochtige stalen, zoals biologische en niet-biologische materialen.
 • In de Vakgroep Textielkunde (Prof. Paul Kiekens) komt een extrusielijn voor monofilamenten  op basis van thermoplastische polymeren: met dit materiaal wordt fundamenteel onderzoek mogelijk naar de relaties tussen de eigenschappen van deze filamenten en de parameters voor de verwerking ervan.

Gamma

 • Prof. Hubert De Brabander (Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid) kreeg een High Resolution Mass Spectrometer toegewezen, die uitermate geschikt is voor de screening en identificatie van residuen, contaminanten of micropolluenten bij dieren, voedsel en omgevingsstalen.
 • Prof. Johan Decruyenaere (Vakgroep Inwendige Ziekten) zal een elektronische en gecentraliseerde interuniversitaire databank aanleggen voor onderzoek binnen de Intensieve Zorgen.
 • Nog in de vakgroep Inwendige ziekten zal Prof. Jean Kaufman zal met Herculessubsidies een toestel voor liquid-chromatography-tandem mass spectrometry aankopen dat zal gebruikt worden in hoogstand onderzoek naar steroïde hormonen in de context van klinisch en translationeel onderzoek.
 • Het dossier van Prof. Dirk Elewaut, ook verbonden aan de vakgroep Inwendige Ziekten, behelst een Image Stream Microscopy in a flow system: deze apparatuur staat toe om informatie over oppervlakte markers te bekomen, en over de locatie van proteïnen of celstructuren binnen cellen, en dit met een meetsnelheid van 15 000 cels per minuut.
 • Tot slot zal Prof. Rudi Beyaert (Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie) met de RNA interference (RNAi) collection onderzoekers toegang geven tot een sterk instrument om de rol van individuele proteïnen in complexe celprocessen te analyseren, welks relevant is voor het onderzoek naar de werking van gezonde en zieke cellen.