Resultaat Oproep Hercules Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2013-2014

Op 13 maart 2014 keurde de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de eerste lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Op 26 juni 2014 werd een tweede lijst goedgekeurd, gefinancierd met extra middelen vanuit het Competitiviteitspact.

Aan de Associatie UGent werden 38 voorstellen ingediend, waarvan 3 met een hoofdpromotor aan een andere Associatie; 14 ervan kregen een subsidie toegekend (samen goed voor 6,84 miljoen euro).

Alfa

 • Door Prof. Liliane Haegeman (Vakgroep Taalkunde) wordt een corpus opgezet van het Middelnederduits (1300-1600). Het hele taalgebied zal onderzocht worden met een maximale chronologische, geografische en stilistische afdekking.
 • Met een Functional near-infrared spectroscopy zal Prof. Marcel Brass (Vakgroep Experimentele psychologie) onderzoek doen naar hersenactiviteiten. Het grote voordeel van dit toestel is dat de deelnemers niet hoeven neer te liggen en het daardoor geschikt is voor het bestuderen van motorische controle, sociale interacties en taalproductie, ook bij kinderen.
 • De infrastructuur van Prof. Isabelle Devos (Vakgroep Geschiedenis) is ontworpen om het historische bronnenmateriaal in Vlaanderen en Brabant te beschermen, te exploiteren en toegankelijk te maken voor diverse onderzoekstoepassingen. Naast de databank met de kerngegevens bestaat de infrastructuur ook uit een geografisch informatiesysteem.

Beta

 • Prof. Peter Bienstman (Vakgroep Informatietechnologie) zal een meetplatform uitbouwen dat bestaat uit een hogesnelheid real-time oscilloscoop en een arbitraire golfvormgenerator dat snelheden kan bereiken tot 60 GHz.
 • Het team van Prof. Eric Van Ranst (Vakgroep Geologie en Bodemkunde) zal met de gevraagde infrastructuur X-stralen diffractie analyses uitvoeren: een fundamentele techniek in de geo-wetenschappen om materialen te kunnen karakteriseren.
 • In de vakgroep Fysica en Sterrenkunde (Prof. Dirk Ryckbosch) zal, in samenwerking met UAntwerpen en SCK-CEN, onderzoek gedaan worden naar neutrino’s via een neutrino spectrometer. De infrastructuur zal door de onderzoekers gebouwd worden en bij een onderzoeksreactor van het SCK-CEN geïnstalleerd. De neutrino’s zullen dankzij deze installatie kunnen gecreëerd en op die manier ook beter onderzocht worden.
 • De infrastructuur van Prof. Joris Degrieck (Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen) bestaat uit een co-extrusie en laminatielijn voor de ontwikkeling van nieuwe multilaagsmaterialen. Er zal onderzoek verricht worden over het integreren van diverse functionaliteiten in een of meerdere lagen van deze materialen.
 • Prof. Henk Vrielinck (Vakgroep Vastestoffenwetenschappen) zal een gecombineerde Fourier-Transform InfraRood spectrometermicroscoop aankopen, werkzaam in het nabije tot verre infraroodgebied. Het instrument zal antwoord geven op onderzoeksvragen uit de materiaalfysica en –chemie, archeologie en geologie.
 • Nog in de vakgroep Informatietechnologie zal Prof. Dries Van Thourhout een elektronenbundellithografie systeem aankopen met de subsidie en het integreren in de reeds bestaande micro- en nanotechnologie infrastructuur.
 • De aanvraag van Prof. Peter Vandamme (Vakgroep Biochemie en microbiologie) betreft de aankoop van basis- en specifieke uitrusting voor het operationeel maken van een BSL-3 (Biological safety level 3) laboratorium. Dit zal de onderzoekers in staat stellen ziektes van een hoger risiconiveau te bestuderen op modelorganismen.

Gamma

 • Prof. Sarah De Saeger (Vakgroep Bioanalyse) zal een hoge resolutie massaspectrometer aankopen om analyses uit te voeren op mycotoxines en hun impact op de gezondheid van mens en dier te bestuderen. Mycotoxines zijn op dit moment de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid en hebben o.a. een negatieve invloed op de opbrengst van landbouwproducten.
 • Prof. Elfride De Baere (Vakgroep Pediatrie en genetica) zal dankzij de hoge doorvoer van de next-generation sequencing apparatuur heel snel data van (epi)genoom, transciptoom en viroom kunnen bekomen en zo nieuwe inzichten krijgen in complexe biologische systemen.
 • De vakgroep Medische basiswetenschappen (Prof. Luc Leybaert) beoogt met de aankoop van een Leica SP8X confocale laser scanning microscoop meer inzicht te krijgen in verschillende pathofysiologische processen waaronder fertilisatie en (bystander) celdood.

Delta

 • Het Experimental FormLab van Hans Op de Beeck (School of Arts, HoGent) zal bestaan uit een state-of-the-art 3D-scan- en printinfrastructuur en een vacuümvormmachine. Het geplande onderzoek is o.a. gericht op vormstudie in beeldhouwkunst, schoenontwerp, muziekinstrumentenbouw en meubelontwerp.