Werkingstoelage sabbatsverlof

Wat

Het FWO wil sabbatsverlof ondersteunen via een werkingstoelage voor uitgaven die rechtstreeks in verband staan met onderzoeksactiviteiten uitgevoerd tijdens het sabbatsverlof. Tijdens een sabbatsverlof stelt Universiteit Gent je vrij van onderwijs- en administratieve taken. Universiteit Gent staat in voor de kosten om je tijdens je sabbatsverlof te laten vervangen.
Je kan de werkingstoelage aanvragen voor een periode van minimum 3 en maximum 12 opeenvolgende maanden. Deze periode kan niet worden verlengd.

Voorwaarden

 •  Je hebt op het ogenblik van de aanvraag voor een werkingstoelage sabbatsverlof een ZAP-aanstelling van minstens 80% (bezoldigd) aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 •  Je dient op het ogenblik van de aanvraag een door de rector (of equivalent) en het desbetreffende departementshoofd ondertekende verklaring voor te leggen waarin Universiteit Gent je officieel toestemming geeft voor een sabbatsverlof en zich engageert om je voor de hele periode van je sabbatsverlof te ontlasten van onderwijs- en administratieve taken.
 •  De werkingstoelage sabbatsverlof:
  • is persoonlijk en niet overdraagbaar;
  • is niet cumuleerbaar met een aanvraag voor een krediet congresdeelname, workshop/cursus, of kort/lang studieverblijf in het buitenland;
  • kan per persoon en per burgerlijk jaar slechts één keer toegekend worden;
  • kan voor maximaal 1 jaar per termijn van 3 jaar toegekend worden, te tellen van de startdatum van de eerste toegekende werkingstoelage sabbatsverlof.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.;

Budget

De werkingstoelage bedraagt maximum 2000 euro per maand ter ondersteuning van onderzoeksactiviteiten tijdens het sabbatsverlof inclusief onderzoeksverblijven, al dan niet aan buitenlandse organisaties (bv. universiteiten, onderzoeksinstellingen, ondernemingen, not-for-profit organisaties, overheidsorganisaties, …) in zoverre het over (strategisch) basisonderzoek gaat en/of veldwerk al dan niet in het buitenland. De werkingstoelage sabbatsverlof kan niet worden benut voor de vervanging van de aanvrager.

Indiening

Er zijn vier indieningsdata per jaar: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december (telkens 17u00). Deze aanvraag moet uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van het sabbatsverlof worden ingediend.

Je vult je persoonlijke gegevens aan in het FWO e-loket. De aanvraag zelf verloopt via DOZA Team Vlaams-Federaal.  Bezorg daarom volgende documenten (Engels) ten laatste 5 werkdagen voor de indiendatum via Vlaams-Federaal@ugent.be:

 • Het akkoord van de vakgroepvoorzitter/decaan voor het nemen van sabbatsverlof en voor vrijstelling van onderwijs-en administratieve taken;
 • Indien de sabbatical (deels) in het buitenland plaatsvindt; een brief van een onthaalinstelling waaruit blijkt dat de aanvrager uitgenodigd werd voor een verblijf tijdens de sabbatical;
 • Cv (aan te vullen in het e-loket door de aanvrager);
 • Lijst met publicaties (aan te vullen in het e-loket door de aanvrager). Indien u publicaties exporteert vanuit Biblio, graag biblio@ugent.be contacteren zodat het Biblioteam kan nakijken of er nog aanpassingen nodig zijn in de publicatielijst (graag 2 weken voor indiening);
 • Het aanvraagformulier (Engels), ondertekend door de aanvrager.

De ontvangen documenten worden verzameld en van de nodige handtekening voorzien (in naam van de rector). Het dossier wordt, indien compleet, ingediend bij het FWO.

Evaluatie en toekenning

De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) evalueert de aanvragen.

FWO maakt de resultaten bekend per e-mail in respectievelijk april, juli, oktober en januari.

Meer informatie

https://www.fwo.be/nl/onderzoeksfinanciering/werkingstoelage-sabbatsverlof/

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie