Wetenschappelijke opdracht (Sabbatical leave)

Het krediet voor een wetenschappelijke opdracht steunt voltijds benoemde leden van het zelfstandig academisch personeel (minstens 80% exclusief vast benoemd) van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap om zich gedurende 3 maanden tot één jaar volledig te wijden aan onderzoek.

Dankzij deze financiering kunnen zij tijdens deze periode vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

De toelage van 2.500 euro per maand, wordt aan de universiteit gestort en kan door de betrokken universiteit zowel worden aangewend voor de vervanging van de betrokkene als om de beneficiant in zijn onderzoekstaak te ondersteunen.

Indiendatum: 1 april of 1 oktober én drie maanden voor de wetenschappelijke opdracht een aanvang neemt.

Het aanvraagformulier dient getekend te worden door de rector.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie