Landbouw-trajecten

Timing

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd in juli, met indiendatum eind november.

Wat?

Landbouw-trajecten beogen het verwerven van innovatieve oplossingen op relatief korte termijn voor een concrete probleemstelling in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. De onderzoeksresultaten moeten resulteren in aantoonbare veranderingen, met een duidelijke economische meerwaarde voor de (ruime) doelgroep.

Voorwaarden

 • Aanvragers: Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties of praktijkcentra
 • Alleen of in samenwerkingsverband
 • Niet-Vlaamse partner(s) zijn toegelaten, indien relevant voor het project, maar enkel als onderaannemer
 • Er moet een begeleidingsgroep bij het project betrokken zijn, die bestaat uit doelgroepbedrijven
 • De looptijd is in principe 4 jaar, maar kan verminderd worden naar minimaal 2 jaar zijn
 • Maximale bezetting van 8 VTE
 • 90% financiering door VLAIO. De overige 10% is afkomstig van de begeleidingsgroep die een financiële bijdrage aan het project moet leveren.

Hoe indienen?

De taal van indienen is het Nederlands.

Procedure:

 1. Meld zo vroeg mogelijk jullie aanvraag aan bij Team Vlaams-federaal (vlaams-federaal@ugent.be). Niet alle projectinfo of -partners hoeven gekend te zijn voor de aanmelding.
 2. Volgende zaken moeten in orde gemaakt worden om de aanvraag vanuit UGent te kunnen indienen:
  • Budget: Voor berekening van de personeelskost aan UGent kan je contact opnemen met de front officer van de vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be.
   Naast personeelskosten kan er ook budget gevraagd worden voor overhead, werking en onderaanneming. Bekijk de uitleg van het VLAIO-kostenmodel voor meer details. 
   Download hier de template van VLAIO voor het budget.
   Team Vlaams-federaal kan de template nakijken, maar kan ze ook voor je invullen bij moeilijkheden.
  • Link naar VLAIO-portaal: De indiening van de aanvraag zal via het online platform van VLAIO verlopen. Een van de partners maakt via de roze knop op de VLAIO-website een nieuwe aanvraag aan en voegt alle partners toe. Nadat alle info is ingevuld en alle bijlagen zijn opgeladen moet elke partner zijn eigen deel finaliseren en indienen. Vanuit UGent moet dit door de rector of iemand met een volmacht gebeuren. Stuur de link naar de online aanvraag daarvoor door naar vlaams-federaal@ugent.be
 3. Van zodra het project klaar is om in te dienen, zullen wij voor UGent de aanvraag finaliseren en indienen in het online portaal van VLAIO via de link die ons doorgestuurd werd. Dit kan enkel gedaan worden door de rector of iemand met een volmacht. Dit kan niet door de promotor gedaan worden.
 4. Ook de andere partners zullen hun deel in het VLAIO-portaal door hun rechtsgeldig vertegenwoordiger moeten laten finaliseren en indienen. Pas nadat alle partners dit gedaan hebben is het project finaal bij VLAIO ingediend.
 5. Elke partner ontvangt een bevestigingsmail van VLAIO.

Evaluatie

De aanvragen worden geëvalueerd door VLAIO, met advies van externe deskundigen. De deskundigen geven een advies op basis van de evaluatiecriteria, tijdens een mondeling college, zonder interactie met de aanvragers. Na afloop van de discussie op het college wordt een consensus-advies opgemaakt.

De evaluatiecriteria zijn terug te vinden in de Handleiding voor LA-trajecten, pg. 13-16.

Toekenning

De toekenningen worden bekendgemaakt in april.

Indien er meerdere partijen in het consortium zitten, moet er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden.

 • Indien UGent coördinator van het project is, zal UGent hier het initiatief voor nemen. Meld je vraag voor opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan bij TechTransfer en voeg de beslissingsbrief van VLAIO toe.
 • Indien UGent partner is, zal de coördinator ons een voorstel van samenwerkingsovereenkomst bezorgen. Meld dit aan bij TechTransfer voor opvolging.

Meer informatie

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

  UGent - Afdeling TechTransfer

  Gerelateerde inhoud