Institutionele Universitaire Samenwerking

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen een universiteit in het Zuiden en Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Het IUS-programma wil universiteiten in het Zuiden in staat stellen hun rol als actor in ontwikkeling in hun eigen samenleving op te nemen en te komen tot zelfredzaamheid – of op zijn minst hiertoe bijdragen. Lokale prioriteiten en noden worden dus gekoppeld aan de bestaande expertise aan Vlaamse zijde.

Het IUS-programma per partneruniversiteit is samengesteld uit meerdere projecten. Dit kunnen zowel onderwijs- als onderzoeksprojecten zijn, als projecten die te maken hebben met het centrale beleid en beheer van een universiteit (bijv. ICT, bibliotheekontwikkeling, infrastructuur, creatie van een onderzoeksfonds en cultuur, etc.).

Universiteiten uit het Zuiden worden voorgedragen door een Vlaamse universiteit. Verschillende etappes leiden uiteindelijk tot de uitvoering van een vijfjarenplan met tussentijdse evaluatie en monitoring. De totale duur van de samenwerking is in principe 17 jaar.

Jaarlijks worden een belangrijk aantal bezoekers uit het Zuiden onthaald door de Vlaamse universiteiten. Het betreft zowel bursalen als kortlopende bezoeken van stafleden van de IUS-partnerinstellingen. Jaarlijks wordt een overzicht van de geplande mobiliteit (de zogenaamde mobility sheets) weergegeven in de respectieve AP's.

Het VLIR-UOS-programma Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) beschikt over een eigen website met meer gedetailleerde informatie en een overzicht van de lopende IUS programma's.